Προσoμoίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από μαθητές του Αιγάλεω

mathites aigaleo

Tο 4ο και το 8ο Δημοτικά  Σχολεία  Αιγάλεω, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων Ι.Ε.Κ.Ε.Θ και με την αρωγή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς συνεργάστηκαν  μέσα από μια άσκηση προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  που πραγματοποιήθηκε  στο Δημαρχείο Αιγάλεω στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Η εκδήλωση ήταν το αποτέλεσμα μιας μεγάλης και συστηματικής προσπάθειας δύο μηνών των 41 μαθητών των τάξεων Ε και Στ των σχολείων, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των τάξεων και της φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Πειραιά και  υπεύθυνης της δράσης από το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. Χαραλαμπάκη Μαρίας,  στο πλαίσιο  των μαθημάτων της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και της ευέλικτης ζώνης.
 Αυτή η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελώντας πρωτοπορία πανελλαδικά.
Το θέμα που διαπραγματεύθηκε το κοινοβούλιο των παιδιών ήταν το εξής :
« Νέες προοπτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας »
Η συνεδρίαση του κοινοβουλίου ήταν μοναδική, τα παιδιά χωρισμένα σε δύο πολιτικές ομάδες, την πορτοκαλί και τη μωβ, τοποθετήθηκαν, διαφώνησαν πάνω στο θέμα που διαπραγματεύθηκαν, και στο τέλος κατέληξαν σε συμφωνία με έξι προτάσεις για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες και θα σταλούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Και βέβαια τα σχολεία θα πάρουν πόλους πόντους και ένα πρόκριμα για οποιαδήποτε δράση διοργανώσει η Ευρωπαϊκή Ενωση για τους μαθητές.