Με την συμμετοχή των δήμων η Σχολική Βία

kede ds2

Με την ενεργό συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχεδιάστηκε να αντιμετωπιστεί η σχολική βία αφού η Συντονιστική Επιτροπή του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. Αρ. Πρωτ. 159704/Γ7, 5-2-2013 του Υπ. Παιδείας προβλέπει μία θέση εκπροσώπου της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος όπου ορίστηκε ο τ. Δήμαρχος Πεύκης κ. Γιάννης Θεοδωρακόπουλος.
Ομως ο σχεδιασμός προβλέπει μεταξύ άλλων, οι δήμαρχοι όλης της χώρας να έχουν συναντήσεις με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και παράλληλα να διοργανώσουν ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
Κατά τα άλλα το Παρατηρητήριο προβλέπει συστηματική επεξεργασία των δράσεων και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο, συγκέντρωση καλών πρακτικών και αποφυγή επικαλύψεων, ιεράρχηση των δράσεων, συμπλήρωση ερωτηματολογίου, εκπόνηση οδηγού και ενίσχυση του δικαίου και της δημοκρατίας στους μαθητές.
Αυτη τη στιγμή ετοιμάζεται και εγκύκλιος για τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι Περιφερειακοί Συντονιστές και σχετική ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου.