Ανταποκρίθηκε ο Δήμος Κηφισιάς στο ενδοκυβερνητικών συναλλαγών

Σε απάντηση της δημοσίευσης μας στις 27 Μαρτίου 2013 με τίτλο «29 δήμοι με λάθος στοιχεία» από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Κηφισιάς, μας επεσήμαναν ότι ο Δήμος Κηφισιάς ανταποκρινόμενος στο από 12 Μαρτίου 2013 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη στις απαραίτητες διορθώσεις αναφοράς ενδοκυβερνητικών συναλλαγών από τον κεντρικό κόμβο διαλειτουργικότητας.
Επιπλέον το Γραφείο Τύπου επισημαίνει ότι για πρώτη φορά το παραπάνω Τμήμα ζήτησε να γίνουν αυτές οι διορθώσεις για να αναφέρονται αναλυτικά κατά μήνα οι ενδοκυβερνητικές συναλλαγές του Δήμου Κηφισιάς και όχι συγκεντρωτικά, όπως αντλούνταν μέχρι τον Νοέμβριο του 2012.(σημείωση: οι ενδοκυβερνητικές συναλλαγές είναι οι συναλλαγές του Δήμου με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πχ ασφαλιστικά ταμεία, άλλοι Δήμοι, Νοσοκομεία) και καλύπτουν μικρό μέρος των απολογιστικών στοιχείων που αντλούνται από τον κεντρικό κόμβο διαλειτουργικότητας.

Περαιτέρω τα θέματα αυτά ρυθμίζονται με απευθείας συνεννόηση της Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΣ. και των εταιρειών μηχανογράφησης που στηρίζουν μέσω των εφαρμογών τους, την διαδικασία αυτή στους Δήμους.