Δάνειο 7 εκ ευρώ για την αποχέτευση στους δημότες

perifmikr

7 Εκατομμύρια Ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Αττικής με τη μορφή μακροχρόνιου δανείου δεκαετούς ή δεκαπενταετούς διάρκειας στους δημότες, οι οποίοι σήμερα λόγω της δεινής οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας αδυνατούν να πληρώσουν το κόστος για τη σύνδεση των σπιτιών τους με το τριτεύον δίκτυο αποχέτευσης. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνεται σταδιακά, μέσω ενός συμβολικού τέλους που θα παρακρατείται υπέρ της Περιφέρειας Αττικής από τους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ και θεωρείται ως η μόνη εφικτή λύση καθώς δεν επιτρέπεται νομοθετικά η επιδότηση ιδιωτών για οικιακή σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.
Την πρόταση αυτή παρουσίασε κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, η οποία όπως υποστηρίζει «δίνει οριστική λύση σε ένα μακροχρόνιο, σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Δυτική Αττική και συγκεκριμένα οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Θριάσιο Πεδίο».

Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι μεταξύ άλλων:
–    Θα σταματήσει η ομηρία των κατοίκων της περιοχής από τη «βιομηχανία εκκένωσης βόθρων»
–    Η ποιότητα ζωής και οι υγειονομικές συνθήκες θα αναβαθμιστούν σημαντικά
–    Τα μολυσμένα νερά θα σταματήσουν να καταλήγουν στη θάλασσα και θα τερματιστεί η ρύπανση των υπόγειων νερών και η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα
–    Με την ολοκλήρωση του έργου επιτυγχάνεται η Αειφόρος Ανάπτυξη και η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος
Το παραπάνω ποσό θα προκύψει μέσω περικοπών σε έργα που σήμερα είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το 2013 και τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν αργότερα.
Η πρόταση θα συζητηθεί ως τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς ο Περιφερειάρχης Αττικής αποδέχτηκε το αίτημα της Αντιπολίτευσης, προκειμένου να εξασφαλίσει η πρόταση ευρύτερη αποδοχή πέρα από τις γνωστές κομματικές αγκυλώσεις.