Δέκα εκατομμύρια σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής

perifmikr

Την πρόθεσή του να διαθέσει 10 εκατομμύρια ευρώ από το υστέρημα όπως αναφέρει, της  Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη των ανέργων της Αττικής ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σγουρός, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για το θέμα της ανεργίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανέλυσε το πλάνο δράσης της Περιφέρειας Αττικής, που περιλαμβάνει:
•    Την άμεση εκπόνηση και υλοποίηση ετήσιου προγράμματος απασχόλησης, με τη διάθεση ιδίων πόρων. Σκοπός του προγράμματος θα είναι η επιδότηση προσλήψεων 1.500 εργαζομένων προϋπολογισμού περίπου 10 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.  Οι ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι έως 29 ετών σε ειδικότητες και  επαγγέλματα που πλήττονται από την κρίση και οι δικαιούχοι θα είναι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων, του ΟΑΕΔ και θα  προϋποθέτει την υποχρέωση του εργοδότη να διατηρεί τον εργαζόμενο μετά το πέρας του έτους για τουλάχιστον τρεις μήνες. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας από το Κράτος.
•    Τη συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς όπως τα Επαγγελματικά, Βιοτεχνικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιώς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και εξειδικευμένα το φαινόμενο της ανεργίας και η προώθηση της επιχειρηματικότητας.
•    Τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς εξειδικευμένους σε θέματα απασχόλησης όπως η ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, με πανεπιστημιακά ιδρύματα και με κρατικούς φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ, για την εκπόνηση ενός έκτακτου σχεδίου για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Αττική. Απώτερος σκοπός είναι το έκτακτο σχέδιο να ληφθεί υπόψη στον επικείμενο καταμερισμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
•    Τη στήριξη και προώθηση, κατά το δυνατόν, των μεγάλων έργων ανάπτυξης και των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, όπως οι διαγωνισμοί για το μεγαλύτερο έργο ανάπτυξης της χώρας, των 4 εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων.
Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο για το σύνολο των δράσεων που έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας:
•    Δημιουργία θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που αποφασίστηκε πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα βοηθήσει στην υλοποίηση του προγράμματος «κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων» και αναμένεται ν’ απασχοληθούν τουλάχιστον 500 εργαζόμενοι.
•    Επιπλέον, σύντομα η Περιφέρεια Αττικής θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της πρόσκλησης των τοπικών συμφώνων απασχόλησης για την Αττική ύψους 24 εκατομμυρίων Ευρώ. Από αυτά τα προγράμματα, που περιλαμβάνουν ως υποχρέωση των επιλεγέντων συμπράξεων την απορρόφηση των ωφελουμένων, αναμένονται να απασχοληθούν περίπου 5.000 άτομα.
Ακόμη, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» ήδη δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας:
•    3.709 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση των συμβασιοποιημένων και υπό κατασκευή έργων έως τις 30.06.2012,
•    20.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν κατά τη φάση της συνολικής ανάπτυξης της κατασκευής όλων των έργων έως τις 31.12.2015,
•    10.050 θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν κατά τη λειτουργία των έργων σε όλους τους Άξονες του Προγράμματος.
Επιπλέον, η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που προωθεί την απασχόληση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως οι άνεργοι νέοι. Στοχεύει έτσι στη μείωση των ποσοστών της νεανικής ανεργίας στην Αττικής, υλοποιώντας παράλληλα και κοινωνικές δράσεις.
Μόνο στην Περιφέρεια Αττικής (ως χωρική ενότητα) έχουν εγκριθεί 10.584 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης,  εκ των οποίων οι 2.871 προωθούνται μέσω συμβάσεων που έχει ήδη υπογράψει η Περιφέρεια Αττικής (ως διοικητική ενότητα) με 18 δικαιούχους φορείς.
Τέλος, η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί μέσω των υπηρεσιών της πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ.