Απαλλαγή δημoτικών τελών στους νέους επιχειρηματίες

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή, ο Δήμος Καρπενησίου ανακοίνωσε ότι δημιουργεί ένα νέο πιο ευέλικτο και φιλόξενο περιβάλλον για τους νέους επιχειρηματίες. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργεί κέντρο υποδοχής και ενημέρωσης επενδυτών, παρέχει συγκεκριμένα κίνητρα για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και προχωρά σε καμπάνια ενημέρωσης για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση για τα κίνητρα, τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης και τα επενδυτικά προγράμματα
Σύμφωνα με σχετική ανημέρωση, η προσπάθεια αυτή του Δήμου Καρπενησίου βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, με το Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επενδυτών ήδη να λειτουργεί σαν υπηρεσία μίας στάσης (one stop shop), για την αντιμετώπιση των θεμάτων σύστασης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων, καθώς και για την υποδοχή, ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επενδυτών στην πραγματοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Όσον αφορά δε τα κίνητρα, αυτά έχουν καθοριστεί από το Δήμο Καρπενησίου με απόφαση του για απαλλαγή των νεοσύστατων ή των υπό σύσταση επιχειρήσεων από τα δημοτικά τέλη για τρία έτη. Οι δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής αρκεί σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων αυτοί να είναι κάτω των 40 ετών και σε περιπτώσεις νομικών προσώπων την πλειοψηφία να έχει φυσικό πρόσωπο επίσης κάτω των 40 ετών. Προκειμένου να επωφεληθεί από την απαλλαγή των δημοτικών τελών, η επιχείρηση οφείλει να λειτουργήσει για τουλάχιστον τρία έτη από την υπαγωγή της στο πρόγραμμα.