Αναγκαίος παρά τα προβλήματα ο αποτεφρωτήρας

«Προβλήματα υπάρχουν. Αυτά όμως σε καμία περίπτωση δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να κλείσουμε τη μονάδα του Αποτεφρωτήρα και να διαλύσουμε κάτι που λειτουργεί αποτελεσματικά» τόνισε στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης τους θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός. Ο κ. Σγουρός απάντησε σ τα ερωτήματα που έθεσε η παράταξη «Γιάννης Δημαράς – Άρμα Πολιτών» σχετικά με τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων: Ο ΕΔΣΝΑ λειτουργεί σήμερα τη μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης του συνόλου των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα στην ΟΕΔΑ Φυλής. Η σύγχρονη αυτή Μονάδα είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για τη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.
Με τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα ο ΕΔΣΝΑ συνέβαλε αποφασιστικά στη συμμόρφωση της χώρας μας στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, έδωσε συνολική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων της Αττικής και στη διακοπή της λειτουργίας των απαρχαιωμένων κλιβάνων των υγειονομικών μονάδων, οι οποίοι αποτελούσαν σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της πρωτεύουσας. Επομένως, η λειτουργία του Αποτεφρωτήρα αποτελεί σαφή βελτίωση. Ο μεγάλος κίνδυνος όμως ελλοχεύει αλλού, αφού ορισμένες φορές ‘ανεύθυνοι αρμόδιοι’ βαφτίζουν τα τοξικά απόβλητα σε μολυσματικά.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της παράταξης «Άρμα Πολιτών», κ. Ν. Γαλανός, ο οποίος πρότεινε την εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης στην περιοχή που λειτουργεί ο Αποτεφρωτήρας, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και ζήτησε την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης των τοξικών αποβλήτων. Επίσης, τόνισε την ανάγκη μετεγκατάστασης του μηχανισμού εκτός κατοικημένης περιοχής, σύμφωνα πάντα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ο κ. Ιππ. Κοκκινόπουλος, εκπροσωπώντας τη «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» επεσήμανε ότι η ζωή του Αποτεφρωτήρα τελειώνει σε δυο χρόνια και θα πρέπει έγκαιρα να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης νέου χώρου.
Η κα Ερμ. Κυπριανίδου από την «Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο» κατέθεσε στα πρακτικά Ολοκληρωμένη Πρόταση της παράταξής της για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ έθεσε θέμα αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και δημιουργίας εγκαταστάσεων διαπεριφερειακού επιπέδου.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Αττική Οικολογική Απάντηση», κ. Κ. Διάκος υποστήριξε ότι δεν έχει τηρηθεί ο Εθνικός Σχεδιασμός, ενώ τόνισε ότι η αρχική Περιβαλλοντική Μελέτη για τον Αποτεφρωτήρα έχει εκπονηθεί πριν από 16 χρόνια και άρα είναι ξεπερασμένος.
Στο ίδιο πλαίσιο, κινήθηκε και ο κ. Δ. Βαρελάς από την «Αττική Γη», ο οποίος αναγνώρισε ότι έχουν γίνει βελτιώσεις στη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων, αλλά θα πρέπει να εφαρμοσθούν νέες τεχνολογίες και να δρομολογηθεί έγκαιρα σχετική ρύθμιση, βάσει των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη πραγματοποίησης διαρκών ελέγχων.
Τέλος, ο Γρ. Ζαφειρόπουλος της παράταξης «Αττική Νέα Προοπτική» επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Περιφέρειας Αττικής μέσα στον ΕΔΣΝΑ και πρότεινε την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης και συνεργασίας των Περιφερειακών Συμβούλων που συμμετέχουν στο Σύνδεσμο, από κοινού με όλες τις παρατάξεις και τις υπηρεσίες, για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων και εκπόνησης προτάσεων σχετικά την ολοκληρωμένη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, με παράλληλη υποστήριξη ομάδας τεχνοκρατών. Επίσης, ανέδειξε την τεράστια ευθύνη που έχουν τόσο οι Δήμοι, όσο και τα νοσοκομεία, ενώ τόνισε την ανάγκη ισχυροποίησης της διαδικασίας των ελέγχων.