Τα σκουπίδια τελικά στους ιδιώτες

Με τίτλο «το πάρτυ με τα σκουπίδια συνεχίζεται» κάνει την παρέμβαση της η Κίνηση “Πρωτοβουλία συνεννόησης για την διαχείριση των απορριμμάτων” διαπιστώνοντας ίσως μια σκληρή πραγματικότητα. Η Πρωτοβουλία αναφέρει σε ανακοίνωσή της: “στο επίπεδο των μεγάλων έργων, η τελευταία πράξη είναι η δημοπράτηση της μονάδας επεξεργασίας της Ηπείρου.
Παράλληλα, όμως, γίνεται ένα ατελείωτο πάρτυ ανάθεσης έργων διαχείρισης απορριμμάτων, σε όλη την Ελλάδα, χωρίς
να το παίρνουμε είδηση πολλές φορές.
Και η ανακοίνωση καταλήγει: “Ας το καταλάβουμε: το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά και αν δεν κάνουμε κάτι σε λίγο καιρό θα είναι αγνώριστο”.

Και η διαπίστωση αυτή όπως φαίνεται ανοίγει την νέα πραγματικότητα στο χώρο αφού δήμαρχοι και πολίτες βρίσκονται μπροστά σε ένα αμείλικτου τοπίο. Δημόσια υγεία, αισθητική των πόλεων ή υπαράσπιση των αξιών και της έννοιας της δημόσιας λειτουργίας;

Με τη συρρίκνωση των οικονομικών, την απαγόρευση των προσλήψεων, και τις τεράστιες διακυμάνσεις στην παραγωγή των απορριμμάτων οι δημοτικές αρχές και οι πολίτες επιλέγουν την αναγκαστική ανάθεση στους ιδιώτες αξιοποιώντας πια τους νόμους Ραγκούση και ΣΔΙΤ.

Δείτε τους διαγωνισμούς των τελευταίων δύο μηνών που δημοσιεύει η η Κίνηση “Πρωτοβουλία συνεννόησης για την διαχείριση των απορριμμάτων”

Περιφέρεια Ηπείρου
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου
Το αντικείμενο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) της Περιφέρειας Ηπείρου με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Η εγκατάσταση του Έργου θα γίνει εντός του οικοπέδου που θα υποδειχθεί από τον φορέα, το οποίο σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα έχει
προβλεφθεί να χωροθετηθεί στη θέση «Λατομείο Εγνατίας» του Δήμου Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Διευκρινίζεται ότι η
Αναθέτουσα Αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας. Κατά την παρούσα φάση η συνολική ετήσια ποσότητα
των προς διαχείριση απορριμμάτων έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπου 150 000 τόνους.
Η ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118524-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
 
 
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
Υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: 36 μήνες (από την ανάθεση της σύμβασης)
Προϋπολογισμός μελέτης 750 000,00 EUR (χωρίς ΦΠΑ)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122108-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
 
Δήμος Ζίτσας
Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων των ΔΕ. Εκάλης – Ευρυμενών – Ζίτσας & Μολοσσών και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Ζίτσας
Αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:
– αποκομιδή απορριμμάτων
–  εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης
–  πλύσιμο κάδων
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρασχεθούν στο δήμο Ζίτσας και ειδικότερα στις Δ.Ε. Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών για διάρκεια ενός (1) έτους.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 249 250,00 EUR
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113482-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
 
Δήμος Ωρωπού
Αποκομιδή – μεταφορά οικιακών απορριμμάτων ογκωδών αντικειμένων, κάδων, κοινόχρηστων χώρων και οδών σε περιοχές του Δήμου Ωρωπού.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: 12 μήνες (από την ανάθεση της σύμβασης)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 290 000,00 EUR
 
Δήμος Σύμης
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού (60 μήνες)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 750 000,00 EUR
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95918-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
 
Δήμος Κιλελέρ
ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΑΡΜΕΝΙΟΥ ,ΚΙΛΕΛΕΡ & ΚΡΑΝΝΩΝΑ
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 342 000,00 EUR
Αποκομιδή διάθεση απορριμμάτων και πλύση κάδων Δ.Ε. Νικαίας και Πλατυκάμπου (οικισμών και επαγγελματικών χώρων)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 362 000,00 EUR
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89082-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89078-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
 
Δήμος Ρόδου
Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων
με συνολικό προϋπολογισμό για τα έτη 2013, 2014, 2015 ίσο με 8.156.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88997-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
 
Δήμος Ύδρας
Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: 8 μήνες (από την ανάθεση της σύμβασης)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 208 035,77 EUR
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88830-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
 
Δήμος Σκιάθου
Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου, διαρκείας δύο ετών
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83945-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
 
Δήμος Σιντικής
Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Σιντικής: αποκομιδής και μεταφοράς σε αδειοδοτημένο χώρο
Διάρκεια σε μήνες: 11 (από την ανάθεση της σύμβασης)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 450 000 EUR
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60193-2013:TEXT:EL:HTML&src=0