Συνεδριάζει σήμερα η ΚΕΔΕ

kedke824

Συνεδριάζει σήμερα, στις 12.00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στα γραφεία της Ένωσης (Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

•    Ενημέρωση από τον πρόεδρο Κώστα Ασκούνη σχετικά με τις τρέχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις
•    Ενημέρωση για τη μελέτη κατανομής των ΚΑΠ
Εισηγητές: Δ. Τσιαντής, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών
                         Γ. Μουράτογλου, αντιπρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών
•    Ημερίδα με θέμα: Διοικητική Αποτελεσματικότητα, Διαφάνεια, Δικαιοσύνη και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Εισηγητής: Κώστας Ασκούνης, πρόεδρος ΚΕΔΕ
•    Νομοσχέδιο για το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Εισηγητές: Ν. Παπαγγελής, πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών
                       Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΕ
                       Θ. Αλεξίου, δικηγόρος ΚΕΔΕ
•    Θέματα Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:
Α) πλαίσιο συνεργασίας με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Ολοκλήρωση Κτηματολογίου και αξιοποίησή του από τους δήμους)
Β) Προδιαγραφές master plan Λιμένων και διαδικασία παραχώρησης λιμενικών ζωνών
Εισηγητές: Γ. Κοτρωνιάς, πρόεδρος Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και  Περιβάλλοντος
               Α. Λαγουδάκη, σύμβουλος ΚΕΔΕ
•    Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράμματα – Οι θέσεις της ΚΕΔΕ
           Εισηγητές: Κ. Ασκούνης, πρόεδρος ΚΕΔΕ,
                      Π. Μαΐστρος, σύμβουλος ΚΕΔΕ
•    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ημερομηνία και τον τόπο σύγκλησης του Τακτικού Συνεδρίου
           Εισηγητής: Κώστας Ασκούνης, πρόεδρος ΚΕΔΕ