Προσφυγή στο ΣτΕ για δημοτικούς αστυνόμους και σχολικούς φύλακες

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η ΚΕΔΕ με βάση τις δύο γνωμοδοτήσεις που συνέταξε ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Σωτηρέλης, που αφορούν στη συνταγματικότητα της διαθεσιμότητας των δημοτικών υπαλλήλων,  την κατάργηση αρμοδιοτήτων όπως της Δημοτικής Αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων, καθώς και τη κατάργηση Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ με απόφαση υπουργού.

Ο κ. Σωτηρέλης  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι διατάξεις που θεσπίστηκαν έρχονται σε πλήρη  αντίθεση με το Σύνταγμα και θίγουν την αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μετά τις σχετικές γνωμοδοτήσεις η ΚΕΔΕ προσφεύγει στο ΣτΕ, ζητώντας να κριθεί η συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων. Ειδικότερα, στη μία γνωμοδότηση που ολοκληρώθηκε στις 21 Αυγούστου επισημαίνεται:

– Η κατάργηση και η σύσταση θέσεων στους ΟΤΑ, χωρίς να προβλέπονται κριτήρια αξιολόγησης των οργανωτικών δομών τους και χωρίς τη συμμετοχή  των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, θίγει την αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας και αμβλύνει δραστικά την ικανότητα των ΟΤΑ να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις τοπικές υποθέσεις

– Ο θεσμός της διαθεσιμότητας οδηγεί σε συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων των οποίων καταργείται η θέση. Όπως επισημαίνεται στη γνωμοδότηση μπορεί οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις να μην απαγορεύονται στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, ωστόσο «οι μεταβολές πρέπει να είναι αποτέλεσμα πολλαπλών σταθμίσεων υπό το πρίσμα της συνταγματικώς  κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας και δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε αδικαιολόγητη κατάργηση των θέσεων εργασίας με τρόπο μάλιστα οριζόντιο χωρίς να προηγηθεί αξιολόγηση…». Συμπερασματικά ο Γ. Σωτηρέλης υπογραμμίζει ότι η κατάργηση των θέσεων εργασίας του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων έγινε χωρίς να προηγηθεί «αξιολόγηση δομών και της θεσμικής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν».

– Η μεταφορά του συνόλου των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας στην κεντρική διοίκηση, παρά το ότι οι περισσότερες από τις αρμοδιότητες αυτές αφορούν διαχείριση τοπικών υποθέσεων έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 102 παρ.1 του Συντάγματος με το οποίο θεσπίζεται τεκμήριο αρμοδιότητας των ΟΤΑ για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.

– Η εξουσιοδότηση στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τον υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να ρυθμίσουν τα σχετικά με τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αξιολόγησης των υπηρετούντων στη δημοτική αστυνομία έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 43 παρ.2 εδάφιο γ’ του Συντάγματος, καθώς ο νομοθέτης δε περιέλαβε στο ίδιο το κείμενο του νόμου και σε γενικό και σε γενικό πλαίσιο τα κριτήρια αποτίμησης των προσόντων των δημοτικών αστυνόμων, όπως έπραξε για τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου με την παράγραφο 2Α του άρθρου 90.

Τέλος στη γνωμοδότηση που ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουλίου επισημαίνεται ότι η at hoc κατάργηση δημοτικών η περιφερειακών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου χωρίς τη θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και τη σύμπραξη των ίδιων των ΟΤΑ σε αυτήν, δεν είναι συνταγματικά θεμιτή. Ο Καθηγητής στοιχειοθετεί αυτή τη θέση σημειώνοντας ότι παραβιάζεται το απορρέον από την αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας δικαίωμα της οργανωτικής προσαρμογής. Συνεχίζοντας τη νομική προσέγγιση του θέματος ο Γ. Σωτηρέλης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το επίμαχο άρθρο του για την «Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης», δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί στους ΟΤΑ και συνεπώς τα νομικά τους πρόσωπα δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα του ίδιου νόμου.
ΠΗΓΗ Localit.gr