Εφαρμογές του μέλλοντος στον Αγίο Δημήτριο

Πολύ ενδιαφέρουσα φαίνεται η πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Αθηνών στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας» και του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 με ένα παρεμβατικό πρόγραμμα μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης του στρες για αλλαγή τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε προ-υπερτασικούς και υπερτασικούς ασθενείς.
Κατόπιν ραντεβού με την εξειδικευμένη ομάδα ιατρών και επαγγελματιών Διαχείρισης του Στρες και Προαγωγής της Υγείας, οι δημότες θα έχουν την ευκαιρία να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις που είναι ικανές να ανιχνεύσουν την προϋπέρταση ή αρτηριακή υπέρταση σταδίου 1.
Εν συνεχεία, αφού πληρούνται συγκεκριμένα ιατρικά κριτήρια του προγράμματος, τα επιλεγμένα άτομα  που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και θα εισαχθούν στη μελέτη θα παραπέμπονται στο Λαϊκό Νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο Καρδιαγγειακό Εργαστήριο της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου, όπου και θα υποβληθούν σε εξειδικευμένες εξετάσεις ΔΩΡΕΑΝ, σχετικές με την αρτηριακή πίεση και την εκτίμηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.
Μετά τις μετρήσεις θα εφαρμοστεί παρεμβατικό πρόγραμμα διαχείρισης του στρες και αλλαγής του τρόπου ζωής. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διαλέξεις και βιωματικά σεμινάρια γνωσιακής αναδόμησης, προώθησης της άσκησης και της υγιεινής διατροφής μέσω της διαχείρισης του στρες.
Η συνεργασία των δήμων με πιστοποιημένους επιστημονικούς φορείς, οι μελέτες και οι έρευνες για την τεκμηρίωση προτάσεων και τα δίκτυα αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία των προτάσεων και των δράσεων που θα χρηματοδοτούνται στο μέλλον στους δήμους.
Η πρωτοβουλία λοιπόν του Δήμου Αγίου Δημητρίου είναι μια εφαρμογή του μέλλοντος που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.