Δάνεια στους δήμους για την κατασκευή έργων

tpd

Πράσινο φως για τη χρηματοδότηση των δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την κατασκευή έργων δίνει Προεδρικό Διάταγμα που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Τα δάνεια θα δίνονται με την εγγύηση του δημοσίου ή τράπεζες, υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων των δήμων και η αποπληρωμή τους να φτάνει τα 25 χρόνια. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως «σωσσίβιο» για τους δήμους μπροστά στην επενδυτική απραξία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, μετά την κατάρρευση των αναπτυξιακών επιχορηγήσεων, που έφταναν στα ταμεία τους  μέσω της ΣΑΤΑ.
Το ύψος των δανείων μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100% της αξίας του έργου, ενώ μπορεί να υπάρξει και προκαταβολή 10% της συνολικής αξίας χωρίς να έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά.

Ποια έργα εντάσσονται στη ρύθμιση

Ειδικότερα με το ΠΔ, που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης δανείων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, καθώς  και τα νομικά πρόσωπα που κινούνται στο πλαίσιο της σύμπραξης Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Τα δάνεια αυτά χορηγούνται για έργα οδοποιίας, απορριμμάτων,  ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, ανάπλασης πλατειών, διαμόρφωσης πάρκων-παιδικών χαρών, διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, έργων ύδρευσης, αθλητικών κέντρων, κολυμβητηρίων, κοιμητηρίων, δημοτικών ιατρείων, γεωτρήσεων, κ.λπ. Θα χορηγούνται επίσης  δάνεια και για την προμήθεια ή μίσθωση μηχανημάτων προκειμένου οι ΟΤΑ να πραγματοποιούν έργα.
Το ύψος των δανείων μπορεί να φθάσει μέχρι το 100% του προϋπολογισμού του υπό εκτέλεση έργου. Όμως για έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν από νομικά πρόσωπα  στο πλαίσιο συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του προϋπολογισμού, ενώ στις περιπτώσεις συγχρηματοδότησης το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% του προϋπολογισμού του έργου.
Πως θα γίνει η αποπληρωμή των δανείων
Οι δήμοι, αναφέρεται πως, θα πρέπει να αποπληρώνουν από τα έσοδα τους ή από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν, να υποθηκεύουν ακίνητα τους μέχρι του ποσού του δανείου και, να υπάρχει εγγύηση υπέρ του δανειολήπτη από το Δημόσιο ή Τράπεζα.
Στις περιπτώσεις που τα δάνεια αποσκοπούν για την εκτέλεση έργων μπορεί να προκαταβάλλεται το 10% του αιτουμένου ποσού, χωρίς κανένα δικαιολογητικό και το υπόλοιπο ποσό να καταβάλλεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του έργου. Σε περίπτωση δε που ο δανειολήπτης περιέλθει σε αδυναμία καταβολής των δόσεων, μπορεί να υπάρξει περίοδος χάριτος, «πέραν των όσων αναφέρονται στη συναφθείσα σύμβαση» ή να τροποποιηθούν άλλοι όροι της δανειακής σύμβασης.

ΠΗΓΗ: localit.gr