Διαβούλευση για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

xristofilopoulou

Ευρεία διαβούλευση επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, με τη συμμετοχή φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών είχε η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου

Οι φορείς που ανταποκρίθηκαν, όπως οι Συνήγορος του Πολίτη, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, E.Σ.Α.μεΑ, ΣΕΠΕ, ΕΕΛ/ΛΑΚ,  ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ, ΕΝ.ΠΕ, διατύπωσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο αποσκοπεί στην βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών,  την προώθηση της διαφάνειας και την αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Η κυρία Χριστοφιλοπούλου τόνισε ότι η κυβέρνηση προωθεί ένα σύνολο πρωτοβουλιών που επιτρέπει τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης στις σχέσεις κράτους – πολίτη.

Δράσεις όπως η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, η ένταξη νέων υπηρεσιών στα ΚΕΠ και το εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων διευκολύνουν πολίτες και επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Επίσης, τα ανοιχτά προσβάσιμα δημόσια δεδομένα εξασφαλίζουν τον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης και διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα Διαύγεια δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες και να υποβάλλει σχόλια για κάθε απόφαση ενώ, με νομοθετική ρύθμιση, τα αναρτημένα έγγραφα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ακριβή αντίγραφα στις συναλλαγές του.

Επίσης,  η Υφυπουργός επεσήμανε την ανάγκη συνεχούς συνεργασίας με τους φορείς, προκειμένου να καταρτιστεί και, κυρίως, να εφαρμοστεί το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης ενώ προανήγγειλε και επιμέρους συναντήσεις με τους φορείς για την εξειδίκευση των προτάσεων και την παρακολούθηση των θεμάτων που τέθηκαν.

Από την πλευρά τους, οι φορείς που συμμετείχαν εξέφρασαν την ικανοποίησή τους καθώς είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουν μέρος σε αντίστοιχες διαδικασίες, χαρακτήρισαν ιδιαίτερα σημαντικές ως πρωτοβουλίες τα προγράμματα της Διαύγειας και της Ανοιχτής Διακυβέρνησης ενώ ζήτησαν ενεργή πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας και περαιτέρω διάθεση ανοιχτών δεδομένων.