Οn line ο προϋπολογισμός στην Αθήνα

Σε μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός μοντέλου ολοκηρωμένης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνσης και για πρώτη φορά στα χρονικά της Δημόσιας Διοίκησης, ο δήμος Αθηναίων, ανοίγει την πρόσβαση στους πολίτες σε σημαντικά στοιχεία της λειτουργίας του.
Από σήμερα στην ιστοσελίδα του δήμου και στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης www.cityofathens.gr/khe/proypologismos κάθε πολίτης θα μπορεί να βλέπει όχι μόνο την καθημερινή πορεία των εσόδων και των εξόδων του δήμου για το τρέχον έτος αλλά και για τα έτη από το 2005 έως το 2012.
 «Ο δήμος Αθηναίων τηρώντας ως απαρέγκλιτη αρχή τη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση παρέχει στους δημότες τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού» δηλώνει ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, τονίζοντας ότι «με τον τρόπο αυτό οι πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν τα στοιχεία αυτά και να γίνουν σύμμαχοι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Αθηναίων αλλά και να ασκήσουν κριτική χρησιμοποιώντας τα αυθεντικά πρωτογενή δεδομένα».
Για το σκέλος των εσόδων ανά κωδικό παρέχονται οι εξής πληροφορίες:
·        Το ποσό που προϋπολογίστηκε
·        Το ποσό που βεβαιώθηκε
·        Το ποσό που εισπράχθηκε
Αντίστοιχα, για το σκέλος των εξόδων παρέχεται ανά κωδικό:
·        Το ποσό που προϋπολογίστηκε
·        Το ποσό που ενταλματοποιήθηκε και
·        Το ποσό που τελικώς πράγματι έχει καταβληθεί
Η ενημέρωση των στοιχείων γίνεται σε πραγματικό χρόνο.
Εξειδικευμένοι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση ειδικών υπηρεσιών και να λαμβάνουν σε εφαρμογές που δημιουργούν οι ίδιοι απευθείας τα δεδομένα του προϋπολογισμού.
Επιπλέον, όπως σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Αθηναίων, κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, «στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης, εμφανίζονται οι άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχει εκδώσει ο Δήμος Αθηναίων. Για κάθε ένα κατάστημα παρέχεται ιστορικό των τυχόν μεταβιβάσεων και γενικότερα μεταβολών που έχουν συμβεί καθώς και αν διαθέτει άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων».
Ο εμπλουτισμός και η βελτίωση της βάσης δεδομένων γίνεται καθημερινά. Και σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα είναι ανοιχτά και σε εξειδικευμένους προγραμματιστές.
Οι εφαρμογές αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά και προφανώς δεν υποκαθιστούν την εκ του νόμου ανάρτηση των αποφάσεων στη Δι@ύγεια.