Χρηματικό πρόστιμο για άρνηση απάντησης

Χρηματικό πρόστιμο επέβαλε η αρμόδια επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στον Δήμο Μεταμόρφωσης διότι δεν απάντησε σε έγγραφο τοπικού Συλλόγου και στην ίδια.

    Ο σύλλογος «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» Μεταμόρφωσης ζήτησε τον Νοέμβριο του 2011 από τον Δήμο Μεταμόρφωσης αντίγραφα πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
    Ο Δήμος και ο τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σιωπηρά αρνήθηκαν να μας δώσουν τα πρακτικά.
    Για την σιωπηρή άρνηση απάντησης στις τρείς αιτήσεις του συλλόγου, ο σύλλογός ζήτησε από την Ειδική Επιτροπή την καταβολή χρηματικού ποσού σύμφωνα με τον Νόμο.
    Η Επιτροπή ζήτησε τις απόψεις του Δήμου με τέσσερα έγγραφα προς τον Δήμο Μεταμόρφωσης.
    Ο Δήμος Μεταμόρφωσης δεν απάντησε στην Επιτροπή, δηλαδή δεν απάντησε σε Κρατικό Όργανο που διενεργεί Έλεγχο.
    Η Επιτροπή καταλόγισε στον Δήμο Μεταμόρφωσης την καταβολή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης, υπέρ του συλλόγου.