Καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας

Οι καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, θα παρουσιαστούν στο ετήσιο θεματικό συνέδριο της Συνόδου Περιφερειών και Δήμων “ΟPENDAYS” της ΕΕ στις Βρυξέλλες στις 7-10 Οκτωβρίου 2013.
Συγκεκριμένα με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος τηλεφροντίδας ασθενών Renewing Health (www.renewinghealth.eu) που αναπτύχθηκαν σε 9 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έχει προσκληθεί ως ομιλητής στην σχετική ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος που συμπεριλαμβάνεται στις εργασίες του συνεδρίου «ΟPENDAYS 2013». Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Renewing Health αναμένεται να καθορίσουν στο μέλλον τις πολιτικές και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες τηλεφροντίδας στην υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (από τις Περιφέρειες, Υπουργεία κτλ.).
Σημειώνεται ότι το συνέδριο «OPEN DAYS» αναμένεται να παρακολουθήσουν φέτος 5,460 συμμετέχοντες από 54 χώρες, μεταξύ των οποίων νυν και πρώην προέδροι Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, περιφερειάρχες και δημάρχοι από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελετή έναρξης του συνεδρίου ομιλητές θα είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ΕΕ κ Jose Manuel Barroso, ο επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική κ. Johannes Hahn και ο πρόεδρος της ΕτΠ κ. Luis Valcarcel Siso.