Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας

Με στόχο την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας μέσα από δράσεις κοινωνικής οικονομίας κατ’ αντιστοιχία του προγράμματος που ήδη υλοποιείται από το Υπουργείο Γεωργίας, ο Δήμος Αρταίων καλεί τους δημότες που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν εκτάσεις ή περιουσιακά στοιχεία του Δήμου που βρίσκονται σε αχρησία να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Οι ιδέες και προτάσεις τους , αφού αξιολογηθούν, να υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Ο Δήμος Αρτέων προσανατολίζεται περισσότερο στην αγροτική οικονομία, όμως αντίστοιχες δυνατότητες έχουν και αρκετοί αστικοί δήμοι που διαθέτουν δημοτικά οικόπεδα, κτίσματα και κληροδοτήματα. Σ΄αυτην την δημοτική αναξιοποίητη περιουσία μπόρεί να αναπτυχθούν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις επιδοτούμενων ανέργων που μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε συναφείς λειτουργίες με το δήμο όπως δημιουργική απασχόληση παιδιών, γραφεία ανεργίας, γυμναστήρια, εργαστήρια τέχνης κλπ.    Οι δήμο με τις Κοιν. Σ. Επ. μπορούν να συνάπτουν και προγραμματικές συμβάσεις.
Με αφορμή αυτές τις πρώτες ιδέες και προτάσεις, ο Δήμος Αρτέων λοιπόν, καλεί όλους τους   πολίτες, οι οποίοι  έχουν κάτι δημιουργικό να προτείνουν, να το κάνουν, προσθέτοντας, ότι θα βρουν ανταπόκριση και στήριξη από τη Δημοτική Αρχή
Οι προτάσεις που θα κατατεθούν, όπως σημειώνεται, θα πρέπει να είναι εφικτές και άμεσα υλοποιήσιμες, η  αξιολόγησή τους θα είναι διαφανής, η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και με γνώμονα και μοναδικό κριτήριο, το γενικό κι όχι το ατομικό συμφέρον, .
Ο Δήμος Αρταίων έχει κάνει ήδη το πρώτο βήμα και έχει προχωρήσει στη λεπτομερή καταγραφή της δημοτικής περιουσίας και κυρίως της δημοτικής γης.
Το δεύτερο βήμα είναι να αναζητήσει τις δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης, όχι με εισπρακτικές λογικές αλλά με γνώμονα την ανάπτυξη και έχοντας πάντα τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτών.