Εναλλακτικές λύσεις αναζητά η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά

Κατά 100 εκατομμύρια ευρώ μειωμένη εμφανίζεται η κρατική επιχορήγηση στους δήμους στον προϋπολογισμό του 2014, όμως ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζει η καθυστέρηση ταμειακών εκροών στις οριζόντιες δράσεις.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Ασκούνης επεσήμανε στο Υπ. Οικονομικών ότι πάνω από 220 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί μέσα στο 2013 από τους δήμους για προγράμματα όπως μεταφορά μαθητών, πετρέλαιο θέρμανση, φοιτητικές εστίες και άλλα κονδύλια εντελώς ξεχωριστά και αυτόνομα από την τακτική επιχορήγηση, αλλά δεν έχουν φτάσει στα ταμεία των δήμων από το Κράτος.
Έτσι παρουσιάζεται έντονο ταμειακό πρόβλημα στους δήμους.
Η ΚΕΔΕ ζητάει να εκταμιευτούν άμεσα τα ποσά αυτά για να καλύψουν την ταμειακή αδυναμία των δήμων.

Φέτος η τακτική επιχορήγηση θα φτάσει τα 2,882 δις ευρώ που σημαίνει 100 εκ λιγότερο από πέρσι και ποσοστιαία μείωση της τάξεως του 3,5%.

Μεγάλο όμως ζήτημα υπάρχει και με την εξαφάνιση ουσιαστικά της ΣΑΤΑ, από 1.107 εκ το 2009 στα 140 εκ το 2014, καθώς έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα συντήρησης υποδομών (δρόμοι, σχολεία, κλπ)

Για την αντικατάσταση της δραματικής μείωσης της ΣΑΤΑ η ΚΕΔΕ προτείνει τον σχεδιασμό ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η πρόταση αφορά την Σ.Ε.Σ. Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με ειδικό πρόγραμμα επενδύσεων για τους δήμους.

Σε σχετική όμως επιστολή που έστειλε στον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ε.Βενιζέλο του επισημαίνει ότι «οι δήμοι υπολογίζουν στη μερική αντιστάθμιση της απώλειας των πόρων τους για επενδύσεις μέσω του νέου ΕΣΠΑ, της περιόδου 2014-2020, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας, δεν προσκλήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο να συμβάλει στο σχεδιασμό του».