Συνάντηση για τις Κοιν. Σ. Επ. στο Υπουργείο Εργασίας

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείου Εργασίας μεταξύ του πενταμελές Συντονιστικού του Πανελλήνιου Άτυπου Δικτύου Κοιν.Σ.Επ. και του συμβούλου του υπουργού και προϊστάμενου του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας κο Κων/νο Γεώρμα.

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Συντονιστικού:

Zohrer Κωνσταντίνα-Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. «180 Μοίρες»,
Κανάκη Ματίνα-Γραμματέας Κοιν.Σ.Επ. «Η Εκάτη»,
Ραπτοπούλου Γιώτα-Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. «Μούσες Πιερίας»,
Σαγώνας Φώτης-Γραμματέας Κοιν.Σ.Επ. «Red Kitchen»,
Φισκιλής Άγγελος- Αντιπρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. «Συμπαράσταση στη Δυτική Αθήνα»,
και το αναπληρωματικό μέλος Άρης Στρατάκος-Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. «Η Εκάτη»

Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

Η καθυστέρηση εκπλήρωσης των δεσμεύσεων από το Υπουργείο για το Ταμείο Στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας.
Εξαίρεση των Κοιν.Σ.Επ όπως προσδιορίζονταν από τον νόμο 4019/11, από το Φορολογικό Νομοσχέδιο 1/2013.
Πρόσβαση των Κοιν.Σ.Επ σε προγράμματα ΟΑΕΔ αναφορικά με την απασχόληση.
Παντελή έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις Κοιν.Σ.Επ
Πρότυπα προγραμματικών συμβάσεων με δήμους και δημόσιες υπηρεσίες
Επιπλέον ζητήματα φορολογίας
Απαλλαγή των Κοιν.Σ.Επ από το Τέλος Επιτηδεύματος και Εισφοράς Αλληλεγγύης
Δυνατότητα προκαταβολικής είσπραξης, μελών Κοιν.Σ.Επ, του Επιδόματος Ανεργίας.
Ζητήματα Εθελοντισμού σε σχέση με τον κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των Κοιν.Σ.Επ
Ενιαία στάση για τις Κοιν.Σ.Επ από μεριάς Εφοριών.

Μετά από μιάμιση ώρα συζήτησης με τον κ. Γεώρμα, αποφασίστηκε να γίνει υπόμνημά προς τον υπουργό κο. Βρούτση και να δωθεί επίσημη απάντηση του Υπουργείου Εργασίας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας του άτυπου συντονιστικού οργάνου ΚοινΣΕπ
http://www.koinsep.org είναι ο κ. Φισκιλης Αγγελος 69310 25400 – 6956 6956 66