Ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων

Δράσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω της εισαγωγής διαδραστικού εξοπλισμού και την δημιουργία κινητών εργαστηρίων με σκοπό την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών εκπαίδευσης αναμένεται εντός των ημερών να προκηρύξει το Ε.Π. Ψηφιακή Σύκγλιση για την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο προυπολογισμός του έργου είναι της τάξης των 115.160.000 ευρώ και εκσωρείται στα ΠΕΠ ως εξής:
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση: 65.410.880€
ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρ. Μακεδονία): 17.504.320€
ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Δυτ. Μακεδονία): 3.685.120€
ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο): 1.036.440€
ΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου (Στερεά  Ελλάδα): 3.569.960€
ΕΠ Αττικής: 23.953.280€