Μειώνονται 20% τα τροφεία στη Θεσσαλονίκη

paidikosstathmos

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμος Θεσσαλονίκης προχωρεί στην διαδικασία μείωσης κατά 20% των τροφείων που καταβάλλουν οι γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Η απόφαση αφορά το σύνολο των παιδικών σταθμών, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης ο «Άγιος Στυλιανός»  και τον  Οργανισμό Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.). Η σχετική απόφαση ελήφθη χθες, Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014, στη διάρκεια της 7ης τακτικής συνεδρίασής του δημοτικού συμβουλίου. Οι νέες τιμές που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της εναρμόνισης των τροφείων σε όλες τις αντίστοιχες δομές που λειτουργούν στον Δήμο Θεσσαλονίκης -ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή- θα ισχύσουν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (1η  Σεπτεμβρίου 2014).

Ειδικότερα, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τροφεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που καταβάλλονται μηνιαίως από τους γονείς με βάση το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, μετά την μείωση (20%) διαμορφώνονται κατά περίπτωση:

    Για εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ: Για το πρώτο παιδί 64 ευρώ, για το δεύτερο παιδί 48 ευρώ, για το τρίτο παιδί 32 ευρώ.
    Για εισόδημα από 15.001 ευρώ έως 27.000 ευρώ: Για το πρώτο παιδί 80 ευρώ, για το δεύτερο παιδί 64 ευρώ, για το τρίτο παιδί 48 ευρώ.
    Για εισόδημα από 27.001 ευρώ και άνω: Για το πρώτο παιδί 96 ευρώ, για το δεύτερο παιδί 80 ευρώ, για το τρίτο παιδί 64 ευρώ.

Στην ανακοίνωση του δήμου επισημαίνεται ότι η  ειδική εισφορά που ισχύει για τα παιδιά των πολυτέκνων, μονογονεϊκών οικογενειών, των στρατευμένων, των απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων), των δημοτικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου, ορίζεται στο μισό του αρχικού ποσού που αναφέρεται στις ανωτέρω κατηγορίες.

Στην ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και ρύθμιση του τρόπου καταβολής των τροφείων, καθώς και τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών. Η καταβολή των τροφείων θα  γίνεται είτε εφάπαξ με επιπλέον έκπτωση 10%, είτε σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις (η καταβολή των οποίων θα αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο).

Η λειτουργία των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών επί πέντε ημέρες από Δευτέρα ως Παρασκευή θα αρχίζει την από την 1η  Σεπτεμβρίου (από 26ηΑυγούστου που ίσχυε) και λήγει  την 31η  Ιουλίου (από την 25η Ιουλίου που ίσχυε). Η υποβολή αιτήσεων στους παιδικούς σταθμούς αρχίζει την  1η  Ιουνίου (από 20ηΜαΐου που ίσχυε) και λήγει την 30η  Ιουνίου (από την 15η Ιουνίου που ίσχυε). Η τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών αλλά και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ισχύουν από τις εγκρίσεώς τους από του Δημοτικό Συμβούλιο.