Εκφράστηκε κατά αλλά δεν ακύρωσε την αξιολόγηση το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας

dsathina

Την αναστολή εφαρμογής του νόμου για την αξιολόγηση, μέχρι να εκδικαστεί η σχετική προσφυγή που έχει γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε να ζητήσει το δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με ψήφισμά του.

Απέρριψε όμως την πρόταση των παρατάξεων «Λαϊκή Συσπείρωση», «Ανοιχτή Πόλη» και «ΑΝΤΑΡΣΥΑ» σύμφωνα με την οποία το δημοτικό συμβούλιο θα εντέλει τον Γενικό Γραμματέα και τους προϊστάμενους των υπηρεσιών να μην υλοποιήσουν το νόμο και να μην αποστείλουν έως τις 30 Ιουνίου τον επιμερισμό των ποσοστών αξιολόγησης των υπαλλήλων.

Το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας με ψήφισμα εκφράζει την αντίθεσή του στο προωθούμενο σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων στους δήμους, ιδιαίτερα όσον αφορά στον επιμερισμό της αξιολόγησης των υπαλλήλων με ποσοστά, κάτι που έχει επικριθεί ως αυθαίρετο και αντισυνταγματικό και εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με αυτήν της ΚΕΔΕ για την«αξιολόγηση δομών και προσωπικού, αλλά μέσω της εφαρμογής ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, τέτοιου που να συμβάλλει στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών».

Επιπλέον, ζητά τη σύσταση τετραμερούς επιτροπής από το υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ, την ΠΟΕ-ΟΤΑ και την ΠΟΠ-ΟΤΑ προκειμένου να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που θα θέτει το πλαίσιο αξιολόγησης και δεν θα παραπέμπει σε απολύσεις και διαθεσιμότητα στους δήμους.