ΠΟΕ-ΟΤΑ: Ναι σε τριμερή διάλογο για την αξιολόγηση

poeota22

Στο κοινό σημείο ότι πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση δομών και προσωπικού στους δήμους και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όχι με το σύστημα της αυθαίρετης και αντιεπιστημονικής ποσόστωσης που προωθεί η Κυβέρνηση, αλλά με ένα νέο σύστημα  με ξεκάθαρους στόχους την αναβάθμιση των δυνατοτήτων και της αποδοτικότητας του προσωπικού, των ίδιων των δομών αλλά και των υπηρεσιών προς τον πολίτη συγκλίνουν ΚΕΔΕ και ΠΟΕ- ΟΤΑ.

Μάλιστα η ΠΟΕ –ΟΤΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρός της, Θέμης Μπαλασόπουλος, μιλώντας στην ενημερωτική συνάντηση νέων αιρετών της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη, αποδέχτηκε την πρόταση της ΚΕΔΕ  για συμμετοχή σε τριμερή διάλογο με το συναρμόδιο υπουργείο, συμπληρώνοντας μάλιστα την πρόταση με το εξής:

Ο διάλογος να γίνει στη βάση εθνικού σχεδίου αξιολόγησης που θα κληθούν να καταθέσουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στόχος δε του τριμερούς διαλόγου θα είναι η εφαρμογή ενός πάγιου και οριστικού συστήματος αξιολόγησης, που θα συμφωνηθεί από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, την  ΚΕΔΕ και  την ΠΟΕ –ΟΤΑ, στη βάση του παραπάνω σχεδίου.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανοίγοντας της εργασίες της ενημερωτικής συνάντησης νέων αιρετών, χαιρέτησε την τοποθέτηση του προέδρου της ΠΟΕ-ΟΤΑ, τονίζοντας ότι δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να συνηγορήσει σε ένα αυθαίρετο σύστημα ποσοτικοποίησης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να προχωρήσει η υπόθεση της αξιολόγησης.

Ο  κ. Ασκούνης σημείωσε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι υπέρ της αξιολόγησης και θεωρεί απολύτως αναγκαίο τη δημιουργία ενός νέου, παγίου συστήματος, ως εργαλείο προσυμφωνημένων και προκαθορισμένων ενεργειών βελτίωσης και αναβάθμισης των δυνατοτήτων και της αποδοτικότητας του προσωπικού και της αποτελεσματικότητας των δομών.  Η αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού, σημείωσε, θα πρέπει να συναρτάται άμεσα με τους προγραμματικούς ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους του φορέα, όπως αυτοί εξειδικεύονται και αναλύονται ανά οργανωτική μονάδα.

Ο κ. Ασκούνης είπε πως πρέπει  να προχωρήσει άμεσα  ο διάλογος  προκειμένου να καταλήξει σε ένα νέο πάγιο σύστημα αξιολόγησης, που θα συνδεθεί με προκαθορισμένους στόχους και κριτήρια και θα εφαρμοσθεί καταρχήν πιλοτικά το 2015, ώστε να προκύψουν κάποια πρώτα συμπεράσματα και να ακολουθήσουν βελτιώσεις στο σύστημα.

Πηγή: localit.gr