Ακύρωσε ο Γ.Γ. απόφαση για μη έφεση στους σχολικούς φύλακες

Με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακύρωσε τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου των Δήμων Αγίων Αναργύρων – Καματερού, και Αγίας Βαρβάρας με τις οποίες είχε αποφασιστεί η μη προσβολή με άσκηση εφέσεως της αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών (1240/2014) με τις οποίες έγιναν δεκτές αγωγές των Σχολικών Φυλάκων, για την διαθεσιμότητα, αφού κρίθηκε ότι οι νομοθετικές διατάξεις που κατήργησαν τις θέσεις τους και τους έθεσαν σε διαθεσιμότητα αντίκεινται σε σειρά συνταγματικών διατάξεων.
Οι Δήμοι αποφάσισαν να μην ασκήσουν εφέσεις, με αποτέλεσμα οι δικαστικές αποφάσεις να έχουν ήδη καταστεί τελεσίδικες.
 Μετά την απόφαση του Γενικού Γραμματέα όπως επισημαίνει ο συνήγορος των σχολικών φυλάκων κ. Απ. Παπαπκωνσταντίνου τίθενται σοβαρά ζητήματα εφαρμογής της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ενόψει μάλιστα του γεγονότος ότι η Υπηρεσίες Εντελλομένων των δήμων δεν έχουν αποφασίσει ακόμη για την έγκριση των δαπανών μισθοδοσίας τους.
Είναι σαφές αναφέρει ο κ. Παπακωνστανίνου ότι πρόθεση των δικαιωθέντων Σχολικών Φυλάκων είναι να προσβάλλουν τις ανωτέρω αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προβάλλοντας αφενός μεν ότι η ερμηνεία και εφαρμογή των κρίσιμων εν προκειμένω νομοθετικών διατάξεων εκ μέρους του είναι εσφαλμένες, αφετέρου δε ότι η εν λόγω ερμηνεία αντιβαίνει ευθέως στην κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα (άρθρο 102 παρ. 2) αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Για τον λόγο αυτό θα υποβάλουν αρχικώς την προβλεπόμενη στο άρθρο 151 του ν. 3463/2006 προσφυγή τους και στη συνέχεια, θα ασκήσουν, εφόσον απαιτηθεί, αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Από την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών θα καθορισθεί τόσο η τύχη των Σχολικών Φυλάκων που βρίσκονται σε ανάλογη θέση, όσο και το κανονιστικό περιεχόμενο αρχής της αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.