Συστάσεις για αυστηρότερο έλεγχο νομιμότητας των φακέλων υπαλλήλων που μονιμοποιήθηκαν

assets LARGE t 942 43467191 type12128

Την εφαρμογή αυστηρότερων διαδικασιών ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υπαλλήλων που έχουν μονιμοποιηθεί δίνει με εγκύκλιό του ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μεταξύ άλλων συνιστά στους προϊσταμένους να παραπέμπουν τις ύποπτες υποθέσεις στο ράμπο της δημόσιας διοίκησης, ενώ τους προτείνει να ελέγχουν τη  νομιμότητα πρόσληψης, διορισμού και μετάταξης.  Επιπλέον όσον αφορά τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής, οι οποίοι συνοδεύονται από πράξη «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» που έχει εκδοθεί από τους φορείς ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ι.Τ.Ε. και Συμβούλιο Ισοτιμιών, διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα πρέπει να ελέγχεται η γνησιότητα τόσο των πράξεων αναγνώρισης, όσο και των ίδιων των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.

Αναλυτικά η εγκύκλιος

Πηγή: localit.gr