Σαράντης: Να επανεξεταστεί ο ΕΝΦΙΑ

Τα πολλά λάθη που έχουν γίνει στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ επιτείνουν ακόμη περισσότερο το μεγάλο πρόβλημα της υπερφορολόγησης των Ελλήνων πολιτών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Περιφεριεακής Ενωσης Δήμων Αττικής. Καθίσταται, συνεχίζει ο κ. Σαράντης, απολύτως απαραίτητο όχι μόνον να γίνουν οι αυτονόητες διορθώσεις όλων των λαθών αλλά να επανεξεταστεί η φιλοσοφία του συγκεκριμένου φόρου, που επιβαρύνει χωρίς διακρίσεις και την πιο μικρή ακίνητη περιουσία, οδηγώντας μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας σε αντικειμενική αδυναμία πληρωμής και σε προσωπική ανασφάλεια.