Οχι στην συρρίκνωση του ποδηλατικού δικτύου

 

Επιστολή έστειλαν οι φορείς «ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ”,  «Πόλεις για Ποδήλατο” και  «Φίλοι του Ποδηλάτου-Αθηνών” προς τις
Κοινοβουλευτικές Ομάδες Κομμάτων (πλην Χ.Α.) με θέμα το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών στις 15/7/2014 με το οποίο τους επισημαίνουν ότι οι ΠΟΔΗΛΑΤ-ισσ-ΕΣ σε συνεργασία με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχεδίασαν το 2008 πρόταση χάραξης δικτύου ποδηλατικών αξόνων με την αποδοχή από τον τότε υπουργό του άξονα Δέλτα Φαλήρου-Ομόνοια-Κηφισιά και η ανάθεση από τον Οργανισμό Αθήνας στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Ε.Μ.Π. έρευνας για το σχεδιασμό ενός Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλάτου. Ο σχεδιασμός του Δικτύου εγκρίθηκε από τον Οργανισμό και εντάχθηκε στο Ρυθμιστικό Σχέδιο. Σήμερα όμως με το νέο ΡΣΑ το δίκτυο αυτό συρρικνώθηκε.
Οι φορείς με την επιστολή του ζητάνε απο τους βουλευτές να υιοθετήσουν το πλήρες σχέδιο που το Ε.Μ.Πολυτεχνείο σε συνεργασία με τους υπογράφοντες φορείς ποδηλατών υπέβαλε στον Οργανισμό Αθήνας και τους προτείνουν να πάρουν πρωτοβουλία κατάθεσης τροπολογίας που θα υιοθετεί την πρόταση της «Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας» του ΕΜΠ για το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών.

Η πλήρης επιστολή

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συζητείται το σχέδιο νόμου για το Ρυθμιστικό της Αθήνας. Σε αυτό περιλαμβάνεται και το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών για το οποίο είναι αναγκαίο να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:

Η χώρα μας υστερεί τραγικά ως προς το ποδήλατο σε σχέση με τους εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης της χρήσης του στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά στην Αθήνα η υστέρηση αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιμη, δεδομένων των σοβαρών προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης στους δρόμους, τροχαίων ατυχημάτων, ρύπανσης, θορύβου και της γενικότερης υποβάθμισης του δημόσιου χώρου. Αποδεδειγμένα, το ποδήλατο μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση και επίλυση αυτών των προβλημάτων. Σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών πόλεων, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφαρμόζει πολιτικές που στοχεύουν στη μείωση του αριθμού των μετακινήσεων με αυτοκίνητο με υποκατάσταση μέρους τους από μετακινήσεις με ποδήλατο.

Ως ποδηλατικοί φορείς θεωρούμε ότι η χάραξη ενός Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, ανάλογου αυτών που έχουν αναπτυχθεί στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, είναι μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία ασφαλών και άνετων συνθηκών ποδηλασίας, τόσο για τους χιλιάδες κατοίκους της πόλης, που σήμερα επιλέγουν να μετακινούνται με αυτό το μέσο, όσο και για όλους εκείνους που είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθούν αύριο να μειώσουν την εξάρτησή τους από το αυτοκίνητο στρεφόμενοι και προς το ποδήλατο. Επίσης η μετάβαση στην ποδηλασία από χρήστες οχημάτων απελευθερώνει χώρο στους δρόμους που μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεύρυνση των πεζοδρομίων και την αύξηση του πράσινου στον αστικό ιστό.

Οι ΠΟΔΗΛΑΤ-ισσ-ΕΣ σε συνεργασία με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχεδίασαν το 2008 πρόταση χάραξης δικτύου ποδηλατικών αξόνων την υλοποίηση της οποίας διεκδίκησαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η αποδοχή από τον τότε υπουργό του άξονα Δέλτα Φαλήρου-Ομόνοια-Κηφισιά και η ανάθεση από τον Οργανισμό Αθήνας στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Ε.Μ.Π. έρευνας για το σχεδιασμό ενός Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλάτου. Πράγματι ο σχεδιασμός του Δικτύου εγκρίθηκε από τον Οργανισμό και εντάχθηκε στο Ρυθμιστικό Σχέδιο. Σημειώνεται ότι η πλήρης μελέτη του Πολυτεχνείου για τον κλάδο του Δικτύου, από Φάληρο μέχρι Κηφισιά (27 χλμ) σήμερα έχει ολοκληρωθεί. Για το νότιο τμήμα του παραπάνω κλάδου, από το κέντρο μέχρι το Φάληρο, ο εργολάβος ξεκινά άμεσα την κατασκευή.

Η κατάθεση του Ρυθμιστικού Σχεδίου από το ΥΠΕΚΑ στη Βουλή καθυστέρησε ίσως περισσότερο από 2 χρόνια και στο διάστημα αυτό έγιναν τροποποιήσεις με αποτέλεσμα το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών που περιλαμβάνεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο σήμερα να έχει συρρικνωθεί σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό που έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί από τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ με κριτήριο τις ανάγκες της πόλης.

Λαμβάνοντας υπόψη
• ότι το ΡΣΑ έχει ορίζοντα δεκαετίας,
• ότι τα προβλήματα περιβάλλοντος και λειτουργίας της Αθήνας είναι σοβαρά και οξύνονται,
• ότι η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με διεθνείς συμφωνίες να συμμετάσχει υπεύθυνα στη σταυροφορία απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη,
• ότι η πρωτεύουσα υστερεί δραματικά σε υποδομή για το ποδήλατο όπως και για το περπάτημα
και θεωρώντας
• ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να δώσει ένα σαφές μήνυμα υπέρ του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής, της υγείας των πολιτών, της λειτουργικότητας της πόλης και των ήπιων μορφών μετακίνησης

σας ζητάμε :

– να υιοθετήσετε το πλήρες σχέδιο που το Ε.Μ.Πολυτεχνείο σε συνεργασία με τους υπογράφοντες φορείς ποδηλατών υπέβαλε στον Οργανισμό Αθήνας.

– και σας προτείνουμε να πάρετε πρωτοβουλία κατάθεσης τροπολογίας που θα υιοθετεί την πρόταση της «Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας» του ΕΜΠ για το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών.