Υποχρεωτική η παρακράτηση φόρου για αμοιβές στις Σχολικές Επιτροπές

Υποχρεωτική είναι η παρακράτηση φόρου από  τα νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για αμοιβές που καταβάλλονται για τεχνικές, συμβουλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με διευκρινιστικό έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου, με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, υφίσταται για τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι «πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο, όπως για παράδειγμα η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, κ.λπ. δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου, αλλά διενεργούν παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις των άρθρων 62 και 64 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ. 1120/25.4.2014 εγκύκλιό μας».