Άνθρακας ο θησαυρός για το επίδομα ανθυγιεινής λέει η ΠΟΕ ΟΤΑ

poeota22

Με το άρθρο 67 του Ν.4235/2014 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 32/11-2-2014) τον Φεβρουάριο του 2014, δόθηκε η εξουσιοδότηση για την έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα καθόριζε το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του άρθρου 15, παρ.1 του Ν.4024/2011. Ταυτόχρονα ζητήθηκαν εισηγήσεις των υπηρεσιών των Δήμων αλλά και των συνδικαλιστικών οργανώσεων «καλλιεργώντας» προσδοκίες και την προσμονή για επέκταση του επιδόματος και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

Παρότι καταθέσαμε εκ νέου την αναλυτική πρόταση της Ομοσπονδίας (αριθμ. πρωτ.:216/25-2-2014) αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕ ΟΤΑ, όχι μόνο δεν υπήρξε ουδέποτε η διάθεση επέκτασης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, αντίθετα κάποιοι μεθόδευαν τον περιορισμό των κατηγοριών ακόμη και του ίδιου του επιδόματος στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των προαπαιτούμενων της τρόικα.
Οπως απκαλύπτει η ΠΟΕ ΟΤΑ, η πρόταση της Ομοσπονδίας που ουσιαστικά συμπεριλάμβανε το σύνολο των επί μέρους προτάσεων στάλθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών τον Φεβρουάριο του 2014. Το Υπουργείο Εσωτερικών την μεταβίβασε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δέκα μόλις ημέρες πριν τη λήξη της εξάμηνης εξουσιοδοτικής περιόδου. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προώθησε την πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών, υπόψη του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα ο οποίος με τη σειρά του (και με δεδομένο πως στις 11 Αυγούστου 2014 έληξε η εξάμηνη εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας) την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων!!! Απατηλές και χωρίς βάση οι ελπίδες κάποιων εργαζομένων.
Και η ανακοίνωση της ΠΟΕ ΟΤΑ καταλήγει:
Από την πρώτη στιγμή είχαμε προειδοποιήσει τους εργαζόμενους ούτε να προσμένουν ούτε να πιστεύουν όσους «προπαγάνδιζαν» την επέκταση του επιδόματος εκμεταλλευόμενοι την οικονομική δυσχέρεια στην οποία έχουμε περιέλθει.
Μετά το πέρας της εξάμηνης εξουσιοδοτικής περιόδου μπορούμε (προς το παρόν) να πούμε πως δεν μειώθηκαν οι κατηγορίες εργαζομένων που ελάμβαναν το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του άρθρου 15, παρ.1 του Ν.4024/2011. Ευτυχώς…