Στόχοι Κλίμα – Ενέργεια 2030

Η Ευρώπη θέλει να πάει μπροστά, αλλά οι ηγέτες της εξακολουθούν να κοιτάνε πίσω

Η Ευρώπη-Οικολογία θεωρεί ότι οι στόχοι του 2030 για την ενέργεια και το κλίμα, που αποφασίστηκαν στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, είναι άτολμοι και δεν προωθούν την ευρωπαϊκή οικονομία προς μια βιώσιμη κατεύθυνση. Είναι κατώτεροι των σχετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρ. Κοινοβουλίου, ακόμα και κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων:

Ο στόχος 40% για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030 είναι πολύ κατώτερος των περιστάσεων.

Ο στόχος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) περιορίστηκε σε ένα μίζερο 27% σε ευρωπαϊκή κλίμακα, κάτω από την πίεση της Πολωνίας, χώρας βασισμένης στον άνθρακα. Και μάλιστα χωρίς επιμερισμό εθνικών στόχων στα κράτη-μέλη, πράγμα που δεν τα ενθαρρύνει να προχωρήσουν στον τομέα των ΑΠΕ και υπονομεύει την κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.

Ο στόχος για την εξοικονόμηση ενέργειας ψαλιδίστηκε στο 27% από τη Βρετανία, η οποία επέβαλλε και να μην έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Η Γαλλία μείωσε τις φιλοδοξίες στις διασυνδέσεις των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών συστημάτων.

Για άλλη μια φορά κυριάρχησε η διακυβερνητική λογική και οι ηγέτες προέταξαν τα κυρίαρχα συμφέροντα κάθε χώρας. Από την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” καταλήξαμε στην αρχή “ο ρυπαίνων έχει βέτο”. Στην κρίσιμη Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα το 2015, υπάρχει ο κίνδυνος, απέναντι σε μιαν άτολμη Ευρώπη να πάρουν το πάνω χέρι χώρες εχθρικές στην προσπάθεια περιορισμού της κλιματικής αλλαγής.

Όσο για την ελληνική κυβέρνηση, αυτή ακολούθησε μια πορεία εκπτώσεων ως προς τις θέσεις της, καταλήγοντας να συμφωνήσει με το 27% των ΑΠΕ, επιδεικνύοντας αδιαφορία για την εξοικονόμηση και δίνοντας προτεραιότητα στις εξορύξεις υδρογονανθράκων και στον λιγνίτη.

Τί ζητάμε:

Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% για το 2020 και κατά 50% για το 2030.

Προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, με στόχους που θα τις θέτουν οριστικά στο κέντρο των ενεργειακών συστημάτων. Οι ΑΠΕ είναι πλέον ευθέως ανταγωνιστικές με τα συμβατικά καύσιμα, αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης, και δεν χρειάζονται πλέον μεγάλες επιδοτήσεις, αλλά μόνο ξεκάθαρους κανόνες και σταθερό περιβάλλον.

Αξιοποίηση του τεραστίου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας, που συμφέρει οικονομικά, συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια, στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας, στην ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων
Ειδικά σε ότι αφορά την ενεργειακή αυτονομία, μια εξοικονόμηση επιπέδου 40%   θα μείωνε τις ανάγκες εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ κατά 40%, ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των εισαγωγών της από τη Ρωσία και συνεπώς θα έβαζε τέρμα στην ενεργειακή της εξάρτηση από αυτήν.

Ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών συστημάτων με διασύνδεση τους, κοινούς στόχους και προτεραιότητες.

Θα αγωνιστούμε μαζί με τα ευρωπαϊκά πράσινα κόμματα για την αναθεώρηση των παραπάνω αποφάσεων και καλούμε  όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους στη χώρα μας και στην Ευρώπη να υπερασπιστούμε το κοινό συμφέρον των κοινωνιών μας.

Πληροφορίες: Κων/νος Κατώπης, τηλ 6972033070, [email protected]