Απο 1η Οκτωβρίου όλοι οι διαγωνισμοί ηλεκτρονικά

 

Από την 1η Οκτωβρίου όλοι οι δήμοι και οι υπόλοιποι 3.000 φορείς αναθέτουσες αρχές του δημοσίου, είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν όλους τους διαγωνισμούς, προμηθειών έργων και υπηρεσιών, μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων που φιλοξενείται στην διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr.
Την ενημέρωση έκανε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός σε μια μάλλον αιφνιδιασμένη ΚΕΔΕ.
Ο κ. Κομνηνός ενημέρωσε τα μέλη της ΚΕΔΕ ότι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων άνοιξε και ότι όλοι οι διαγωνισμοί είναι υποχρεωτικό πια να γίνονται από αυτό καθώς η καταχώρηση των στοιχείων στο Μητρώο αποτελεί στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης.
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου επεσήμανε τα πολλά πλεονεκτήματα του κόμβου που εξυπηρετεί την διαφάνεια, την μείωση της γραφειοκρατίας και της δουλειάς των υπαλλήλων και επιτυγχάνει ταυτόχρονα καλύτερη ποιότητα και τιμές προμηθειών.
Με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ο πιστοποιημένος υπάλληλος της αναθέτουσας αρχής καθοδηγείται με αυστηρό και υποχρεωτικό τρόπο από την στιγμή του αιτήματος προς την Ενιαία Αρχή Προμηθειών, περνάει στην ανάληψη υποχρέωσης, στους όρους των διαγωνισμών και στην ηλεκτρονική δημόσια πραγματοποίησή του.

Ετσι σε δημόσια θέα θα μπορεί ο καθένας όχι μόνο να δει πως έγινε μια προκήρυξη με όρους και τιμές αλλά και πως έκαναν μια αντίστοιχοι άλλοι φορείς στην προκειμένη περίπτωση δήμοι. Επίσης και οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέτουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά και στην συνέχεια να μπορούν να δουν και τις προτάσεις των ανταγωνιστών.
Σημαντικό κομμάτι αποτελεί το γεγονός ότι το Κ.Η.Μ.Δ.Σ παρακολουθεί ακόμη και τους κωδικούς και το κομμάτι της ενδεχόμενης κατάτμησης των έργων ενώ όταν πρόκειται για διαγωνισμούς που απαιτείται να είναι διεθνείς, υπαγορεύει αυτόματα στον υπάλληλο το δρόμο.

Οι δήμαρχοι αντέδρασαν στη διαδικασία και επεσήμαναν τα πολλά λειτουργικά προβλήματα που ανακύπτουν ειδικά για τους μικρούς δήμους που δεν έχουν ούτε το προσωπικό, ούτε την επιχειρησιακή ετοιμότητα για να λειτουργήσουν την νέα διαδικασία που όπως ειπώθηκε από όλους αποτελεί κοσμογονία για την υπόθεση των προμηθειών του δημοσίου.