Ως τις 19 η παράταση κινητικότητας

Ως τις 19 Δεκεμβρίου θα μπορούν οι εργαζόμενοι του δημοσίου να υποβάλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα της κινητικότητας σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Σχέδιο Νόμου «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
Το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε στις 27 Νοεμβρίου 2014 από την βουλή
προβλέπει στο άρθρο 92 νέα χρονική περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας, µε την δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των εργαζομένων από την 27-11-2014 έως και την 19-12-2014.
Το αρμόδιο για τον διορισμό Όργανο του Φορέα Υποδοχής μπορεί να εκδώσει την απόφαση για τη μετάταξη, από την επόμενη εργάσιμη μέρα υποβολής της αίτησης και μέχρι την 31.12.2014.