Νέα τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Τροποποιήθηκαν και παράλληλα προστέθηκαν και νέα άρθρα με την 15/12/2014 απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. ΔΚΠ/οικ.134/05.12.2014 (ΦΕΚ 3347/12.12.2014 τεύχος Β’) που προβλέπει νέα τiμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών.
Δείτε όλη την απόφαση εδώ