12η δόση ΚΑΠ 103 εκ ευρώ

ypoikmy

Το ποσό των 103.155.000 ευρώ κατανέμεται στους δήμους της χώρας για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες τους. Πρόκειται για την δωδέκατη και τελευταία κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων  για το 2014. Αναλυτικά ο πίνακας κατανομής ανά δήμο εδώ