Συνάντηση Περιφέρειας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας

 
Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΕΑ) είχε σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας, μετείχαν η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα, Ερμίνα Κυπριανίδου και ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Χρήστος Καραμάνος ενώ η αντιπροσωπεία του ΕΕΑ αποτελείτο από τον Πρόεδρο, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον Γενικό Γραμματέα, Γιάννη Ρεκλείτη και τον υπεύθυνο προγραμμάτων,  Σύρο Κοσκοβόλη. Αντικείμενο της εποικοδομητικής συνάντησης ήταν η διαμόρφωση πεδίου συνεργασίας Περιφέρειας- ΕΕΑ σε θέματα αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου, έδωσε έμφαση στην ανάγκη να προχωρήσει η συνεργασία σε πρακτικά ζητήματα υποβολής και υλοποίησης προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς, των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της στήριξης της επιχειρηματικότητας από την Περιφέρεια.
Από την πλευρά της η αντιπροσωπεία του ΕΕΑ έθεσε προς εξέταση τρία βασικά θέματα, Συγκεκριμένα, η αντιπροσωπεία αναφέρθηκε:
α) στην ευρεία συνεργασία σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και  κατάρτισης των επαγγελματιών καθώς και την πιστοποίησή τους για την άσκηση του επαγγέλματος.
 β)  Στη χαρτογράφηση των επιχειρήσεων της Αττικής ώστε να αποτελέσει βασικό βοήθημα στους νέους επιχειρηματίες και σε όσους αναζητούν δεύτερες ευκαιρίες για την επιλογή του χώρου και του είδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας που μπορούν να αναπτύξουν με βάση τα χωροταξικά δεδομένα.
 γ) Στην αξιοποίηση για χρήσιμες υποστηρικτικές επιχειρηματικές και κοινωνικές δράσεις, εγκαταλειμμένων ή κενών ακινήτων, δημόσιας ιδιοκτησίας που παραμένουν αναξιοποίητα και παράλληλα αποτελούν εστίες παραβατικότητας και μόλυνσης. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γ. Χατζηθεοδοσίου επεσήμανε και σειρά άλλων θεμάτων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πεδία συνεργασίας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Περιφέρεια Αττικής, στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου των επιμελητηρίων ως Συμβούλων της Πολιτείας.
Το θέμα της προώθησης των συνεργασιών και με τα αρμόδια υπουργεία και τους φορείς προκειμένου να εφαρμοστούν συγκεκριμένα προγράμματα ευρείας συμμετοχής και υποστήριξης της επαγγελματικής κατάρτισης και της απασχόλησης, έθεσε η Περιφερειάρχης, η οποία, αναφερόμενη στο σοβαρό έλλειμμα χαρτογράφησης των επιχειρήσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες, επεσήμανε ότι πρέπει αυτό να καλυφθεί με όσες δυνάμεις μπορούν να διατεθούν. Για δε την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Περιφερειάρχης  επεσήμανε τις πρακτικές δυσκολίες προσαρμογής, ιδίως των παλιών επιχειρηματιών για τους οποίους βέβαια θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις.