Ανοιχτή σύσκεψη για το χωροταξικό

Ανοικτή Σύσκεψη με αντικείμενο τα ΠΠΧΣΑΑ στο νέο πολιτικό τοπίο με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, κ. Γιάννη Τσιρώνη διοργανώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και χωροτακτών την Δευτέρα 27 Απριλίου 2015, ώρα 09.00, στην Αίθουσα Συγκλήτου του Ιστορικού Κτιρίου της παλιάς Πρυτανείας του ΕΜΠ (Πατησίων).
Κύριος στόχος της Ανοικτής Σύσκεψης είναι η ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου μέσω της διατύπωσης προβληματισμών και εκτιμήσεων που ανέκυψαν κατά την διαδικασία Αξιολόγησης – Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης των θεσμοθετημένων ΠΠΧΣΑΑ και καταγραφής προτάσεων στην κατεύθυνση ουσιαστικής ανάδειξης των ΠΠΧΣΑΑ ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης, χωρικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
Οι βασικοί άξονες της Ανοικτής Σύσκεψης συνοψίζονται ως εξής:
➢    Ο ρόλος των ΠΠΧΣΑΑ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης (ΧΩΠΟΜΕ) και της συγκυρίας της κρίσης – Αλληλεπιδράσεις / επιπτώσεις Γενικού & Ειδικών Πλαισίων.
➢    Προωθούμενο αναπτυξιακό πρότυπο μετά τα νομοθετήματα της κρίσης.
➢    Σύζευξη χωρικού και οικονομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020).
➢    Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των ΠΠΧΣΑΑ στις τρέχουσες συνθήκες σε σύγκριση με την επιθυμητή – επιδιωκόμενη συνεισφορά τους.
➢    Ανάδειξη προβλημάτων μέσα από την διαδικασία εκπόνησης των μελετών.
➢    Προτάσεις επί θεμάτων θεσμικού πλαισίου.

Πρόγραμμα
•    09.00 – 09.15     Προσέλευση – εγγραφή
•    09.15 – 09.30     Χαιρετισμοί – Εναρκτήριες Ομιλίες
•    09.30 – 12.00    Παρουσίαση προγραμματισμένων εισηγήσεων
–    Κεντρική εισήγηση ΣΕΠΟΧ
–    Εισηγήσεις Μελετητών ΠΠΧΣΑΑ
–    Τοποθετήσεις μελών Επιτροπής Χωροταξίας
•    12.00 – 13.00    Συζήτηση – ανταλλαγή απόψεων με Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος
•    13.00 – 13.15    Διάλειμμα
•    13.15 – 14.15    Παρεμβάσεις βάσει καταλόγου ομιλητών
•    14.15 – 15.30    Συζήτηση – σύνοψη / συμπεράσματα