Στην Πάτρα ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ισότητα των φύλων

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, παρευρέθηκε την Δευτέρα 27 Απριλίου στην ημερίδα με θέμα: «Ισότητα των Φύλων και Τοπική Αυτοδιοίκηση», η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εξειδίκευση του Πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.
 
Τώρα είναι η στιγμή, η οπτική του φύλου στη χάραξη των πολιτικών, να αποτελέσει ένα «ορατό» πεδίο στρατηγικής στόχευσης, το οποίο να διαπερνά οριζόντια όλες τις πολιτικές ώστε να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για την κοινωνική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων είναι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω των αιρετών οργάνων της και των εργαζομένων της.
Η ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές των Περιφερειών και των Δήμων αποτελεί επιτακτική ανάγκη, τόνισε η Γενική Γραμματέας, καθώς το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό, ώστε να γίνει αντιληπτή η έννοια του φύλου στη θεώρηση της δημοκρατίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως «εξουσία εγγύτερη στον πολίτη» και άρα πιο προσβάσιμη στην τοπική κοινωνία, αποτελεί βασικό φορέα άσκησης πολιτικής και προνομιακό πεδίο για την προώθηση της έμφυλης ισότητας.
Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης η ΓΓΙΦ θα συμβάλει στη συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ) σε κάθε περιφέρεια. Σε επίπεδο Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης, προωθείται η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες, στο πλαίσιο της οποίας κάθε δήμος καλείται να συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ).
Μετά το πέρας τον εργασιών της ημερίδας, η Γενική Γραμματέας επισκέφθηκε το τοπικό Συμβουλευτικό Κέντρο κατά της βίας των γυναικών και τον ξενώνα φιλοξενίας των γυναικών θυμάτων βίας. Συνομίλησε με τους συμβούλους ,  άκουσε τους προβληματισμούς τους και δεσμεύτηκε ότι μέσα από συχνή επικοινωνία και διάλογο θα υπάρξει μία καλή συνεργασία.

Επίσης, συνάντηση έγινε και  με τον Δήμαρχο της Πάτρας,  ανταλλάχτηκαν απόψεις για τα θέματα της ισότητας και την αναγκαιότητα λήψης πρωτοβουλιών από το Δήμο καθώς και την περαιτέρω συνεργασία.