Πληροφοριακές πινακίδες στις παιδικές χαρές Καλαμάτας

Πινακίδες με πληροφορίες λειτουργίας, τοποθέτησε ο Δήμος Καλαμάτας σχεδόν σε όλες τις Παιδικές Χαρές. Αντίστοιχη σήμανση θα εγκατασταθεί και στις Παιδικές Χαρές που θα βελτιωθούν με κονδύλια από το Πράσινο Ταμείο.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, 10 παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας έλαβαν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου.

Το πιστοποιητικό αυτό αφορά στην καταλληλότητα των οργάνων – παιχνιδιών των παιδικών χαρών και των επιφανειών πτώσης.

Συγκεκριμένα, οι πρώτοι χώροι που πήραν πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι: πλατεία Μαυρομιχάλη, πλατεία Φραγκόλιμνας, πάρκο Αναψυκτηρίου, βόρεια παιδική χαρά στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, Άγιος Σίδερης, πλατεία Πλεύνας, πλατεία Τσίρμπα (ανατολικά του παλιού Νοσοκομείου), Κορδίας, Πέταλο και Αλώνια.

Στη συνέχεια, αυτοί οι χώροι θα πιστοποιηθούν από αρμόδια τριμελή επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, από την οποία θα χορηγηθεί το σήμα πιστοποίησης.

Οι υπόλοιπες 31 παιδικές χαρές που διαθέτει ο Δήμος Καλαμάτας έχουν ήδη ελεγχθεί από τον ανεξάρτητο φορέα και απομένουν κάποιες μικρές παρεμβάσεις για να τους χορηγηθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται και η διαδικασία προμήθειας και τοποθέτησης ξύλινων περιφράξεων σε διάφορες παιδικές χαρές του Δήμου. Έχουν ήδη περιφραχθεί με καλαίσθητα ξύλινα στοιχεία: πάρκο Αναψυκτηρίου, βόρεια παιδική χαρά στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, Άγιος Σίδερης, πλατεία Πλεύνας, Κορδίας, Άγιος Κωνσταντίνος Εμπόρων, Φυτειά, Άγιος Ιωάννης στην Αγορά, Γιαννιτσάνικα και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απομένει η περίφραξη στα Αλώνια. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα περιφραχθούν κάποιοι ακόμη χώροι, με μεταλλικές περιφράξεις.

Τέλος, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός (θα ολοκληρωθεί στις 21/7) για τη βελτίωση τριών κεντρικών παιδικών χαρών της Καλαμάτας, με στόχο την πιστοποίηση τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 95.000 €, με χρηματοδότηση 80.000 € από το Πράσινο Ταμείο και 15.000 € από δημοτικούς πόρους.

Οι χώροι που περιλαμβάνονται σε αυτή τη μελέτη είναι η κεντρική και η νότια παιδική χαρά στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, καθώς και η παιδική χαρά της Παραλίας επί της οδού Ναυαρίνου.