Σύμφωνο Συνεργασίας για θέματα ισότητας

Υπεγράφη την Τρίτη 14 Ιουλίου, στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τάσου Κουράκη, Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων Φωτεινής Κούβελα, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με εκπρόσωπο την Πρόεδρο Ιφιγένεια Καμτσίδου, και του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας με την παρουσία της Προέδρου του ΔΣ Ειρήνης Αγαθοπούλου.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας έχει στόχο την υλοποίηση έργου και δράσεων για την ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση στελεχών και εκπαιδευτικών της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αντικείμενο θέματα ισότητας φύλων και έμφυλων διακρίσεων.

Το έργο θα αφορά στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην ένταξη της διάστασης του φύλου στις παιδαγωγικές πρακτικές και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα φύλα και τις διακρίσεις.