Ξεκινάνε οι αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς

Από τις 5/8/2015 μέχρι και τις 18/8/2015 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς (άνδρες και γυναίκες) να υποβάλλουν την απαιτούμενη αίτηση για τη μέσω ΕΣΠΑ επιδότηση θέσης φιλοξενίας των παιδιών τους στους επιλεγμένους δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ηδη κάποιοι δήμοι όπως ο Δήμος Ηρακλείου, έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακινώσεις.

Θα προηγηθούν οι αιτήσεις των φορέων που επιθυμούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, και να συμπεριληφθούν όλες οι σχετικές δομές τους.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, την πρόσκληση προς τους ωφελούμενους, τους  φορείς και τις δομές υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και παιδιών απευθύνει η ΕΕΤΑΑ ως ενδιάμεσος φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Οι αιτήσεις των ωφελούμενων θα υποβάλλονται στην ΕΕΤΑΑ, είτε στα γραφεία της (Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις οι θέσεις στους δημοτικούς και ιδιωτικούς σταθμούς θα είναι περίπου 80.000, ενώ το κόστος υπολογίζεται στα 184 εκατομμύρια ευρώ.
Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στα 184 εκατ. ευρώ και θα εξασφαλιστούν από εθνικούς πόρους 46 εκατ. ευρώ και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ 138 εκατ. ευρώ.
Σε σχέση με τα εισοδηματικά κριτήρια που απαιτούνται για να ενταχθούν οι επωφελούμενες μητέρες στο πρόγραμμα παραμένουν μεν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άτομα (γυναίκες και άνδρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

Εισοδηματικά κριτήρια
Το εισοδηματικό όριο για την κατοχύρωση δικαιώματος υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα είναι το εξής:
Το οικογενειακό εισόδημα, να μην υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€. Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της ωφελούμενης στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του οικονομικού έτους 2015. Θα αφορά δηλαδή εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2014, δηλαδή από 1/1/2014 – 31/12/2014.

http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2015/16072015_prosklisi_paidikoi_perilipsi.pdf