Εγκλωβισμένοι στην γραφειοκρατία της Αναδάσωσης

 

Αγώνα δρόμου με εμπόδιο την γραφειοκρατική μηχανή δίνει ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ κ. Βασίλης Βαλασόπουλος καθώς τρέχει να προλάβει τις πρώτες βροχές του Σεπτεμβρίου, πιθανώς και του Αυγούστου.
Η φωτιά που κατέκαψε περίπου 7.500 στρέμματα και τα αποτελούν το 55% των δασικών περιοχών στα διοικητικά όρια Βύρωνα, Ηλιούπολης και Αργυρούπολης, εξαφάνισε ουσιαστικά και κάθε φυσικό μηχανισμό συγκράτηση του εδάφους.

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιηθηκε στο Δημαρχείο της Ηλιούπολης στην οποία συμμετείχαν:

Ο Πρόεδρος ΣΠΑΥ & Δήμαρχος Ηλιούπολης κ. Βαλασόπουλος Βασίλης,.
Ο Αναπληρωτής Υουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τσιρώνης Γιάννης.
Ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Γρηγόρης Κατωπόδης,
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΠΑΥ κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Ηλιούπολης κ. Χρήστος Καλαρρύτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κοκοτίνης Χρήστος,
Το Μέλος ΕΕ ΣΠΑΥ Ηλιόπουλος Θανάσης,.
Ο κ. Πατσαβός Παναγιώτης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, Περιφερειακός Σύμβουλος.
Ο Διοικητής του 7ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών Νιάγκος Ευάγγελος,.
Ο Δασάρχης Πεντέλης κ. Ρέππας Θανάσης,.
Ο Γεν. Διευθ. Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Καζάζης Αναστάσιος,.
Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΚΑ κ. Δημόπουλος Κωνσταντίνος,
Η Διευθύντρια Αναδασώσεων Αττικής κα Βέρδη Ιωάννα,.
Από την Διεύθυνση Δασικών έργων κ’ υποδομών ο κ. Στάμου Ιωάννης,.
Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών κα Τσαγκάρη Κωνσταντίνα,.
Ο ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ) κ. Ξανθόπουλος Γαβριήλ,
Και οι επιστήμονες του ΣΠΑΥ κα Δημητρίου Βασιλική και Κυργιόπουλος Δημήτρης.
Ολη η ομάδα της σύσκεψη περιόδευσε στις καμένες εκτάσεις του Υμηττού
Η συγκεκριμένη πυρκαγιά θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες που ξέσπασαν στον Υμηττό κατά την τελευταία 10ετία γιατί είναι μεγάλη σε έκταση, μεγάλο ποσοστό καλύπτονταν από πυκνό υψηλό δάσος χαλεπίου πεύκης και όλες οι περιοχές που κάηκαν ήταν κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Η σημαντικότερη καταστροφή που έγινε είναι η έλλειψη σπόρων για μελλοντική φυσική αναγέννηση καθώς η περιοχή της Ηλιούπολης είχε καταστραφεί και από την πυρκαγιά του 1998 και στη συνέχεια από επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές τα επόμενα έτη (2007 και 2009), είχε αναδασωθεί είτε φυσικά είτε τεχνητά και τώρα δεν έχει πλέον άλλα αποθέματα για την φυσική αναγέννησή της.

Σημαντική είναι η προστασία των καμένων εκτάσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι εκτάσεις θα πρέπει να οριογραφηθούν άμεσα, να κηρυχθούν αναδασωτέες και  να εξασφαλισθεί ο δασικός τους χαρακτήρας.
Μέσω του πίνακα υλοτομίας θα υπολογιστεί το ξυλώδες κεφάλαιο και θα ταξινομηθεί σε διαχειριστικές κλάσεις.
Για την αποφυγή ζημιών (πλημμυρικά κλπ)  αλλά και για την σωστή αξιοποίηση του ξύλου  η υλοτομία και η μετατόπιση πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την έναρξη του Φθινοπώρου.

Πρέπει επίσης άμεσα να δημιουργηθούν φράγματα από ξυλοδέματα έτσι ώστε να αποφευχθεί η κύλιση του εδάφους από τις βροχές.

Σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι οι επιστήμονες απαγορεύουν την άμεση αναδάσωση πριν την παρέλευση τριετίας, καθώς κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε την φυσική αναζωογόνηση και την σταθερή διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ετσι μετά την πολύωρη συζήτηση που έγινε στο Δημαρχείο της Ηλιούπολης αποφασίστηκε άμεσα να γίνουν οι εξής ενέργειες:

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών η σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου και η άμεση εκπόνηση των μελετών.
Λήψη αεροφωτογραφίας από τη Γ.Υ.Σ. της καμένης περιοχής.
Κήρυξη αναδασωτέας περιοχής από το Δασαρχείο Πεντέλης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σύνταξη Πίνακα Υλοτομίας με μελέτη που θα γίνει από το Σ.Π.Α.Υ.
Μελέτη κορμοδεμάτων – κλαδοπλεγμάτων από την Δ/νση Αναδασώσεων με την αρωγή του ΣΠΑΥ.
Εκτέλεση της παραπάνω εργασίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με την αρωγή του ΣΠΑΥ και των Δήμων
Καθαρισμός φραγμάτων και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων που υπάρχουν στην περιοχή της Ηλιούπολης από το ΣΠΑΥ, Δήμο Ηλιούπολης με τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Πεντέλης.