Επιμόρφωση υπαλλήλων στην Αγια Παρασκευή

 

Το τεράστιο πρόβλημα της κατάρτισης και επάρκειας των υπαλλήλων προσπαθεί να αντιμετωπίσει με επιμονή η δημοτική αρχή της Αγίας Παρασκευής στέλνοντας συνεχώς τους δημοτικούς υπαλλήλους για επιμόρφωση. Ενα πρόβλημα που ταλανίζει όλους τους δήμους της Ελλάδας που λόγω απροθυμίας ή έλλειψης προσωπικού κάνει διστακτικούς τους δημάρχους που καθημερινά όμως διαπιστώνουν την έλλειψη της κατάρτισης που δημιουργεί τεράστια κόστη και στην λειτουργία των δήμων και στις προμήθειες.
Ετσι η Δημοτική αρχή της Αγία Παρασκευής με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι αποδίδει ξεχωριστή σημασία στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των Δημοτικών υπαλλήλων γιατί θεωρεί απολύτως απαραίτητη τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση των Πολιτών.
Αυτό βέβαια είναι κοινή πεποίθηση όλων των δημοτικών αρχών. Από εκεί και πέρα τι γίνεται.
Στον ένα λοιπόν χρόνο που η Δημοτική αρχή της Αγίας Παρασκευής έγινε διοίκηση έδωσε προτεραιότητα στην εκπαίδευση υπαλλήλων, συνολικά 45, μέσω του  Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την εφαρμογή του συστήματος Ψηφιακών Υπογραφών που διασφαλίζει τη γνησιότητα των ηλεκτρονικών εγγράφων και θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Έτσι, θα βελτιωθούν σημαντικά οι χρόνοι που απαιτούνται για την ανταλλαγή εγγράφων, θα εξυπηρετείται ταχύτερα ο Δημότης και παράλληλα θα υπάρχει εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο από τη μείωση των Διοικητικών λειτουργικών δαπανών.  
Με λίγα λόγια ο δήμος έχασε κάποιες λίγες εργατοώρες στέλνοντας του υπαλλήλους του για επιμόρφωση και τώρα θα κερδίσει εκατομμύρια εργατοώρες από τον εξορθολογισμό στην λειτουργία των υπηρεσιών του.
Επίσης η Δημοτική αρχή της Αγίας Παρασκευής παρότρυνα και έδωσε τη δυνατότητα σε 27 υπαλλήλους όλων των Διευθύνσεων να παρακολουθήσουν προγράμματα του ΙΝΕΠ- ΕΚΔΔΑ σε αντικείμενα των αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται με τα οικονομικά, τις νέες τεχνολογίες, το περιβάλλον κα.
Τέλος για το άμεσο μέλλον σχεδιάζεται  εκπαίδευση των Προϊσταμένων όλων των υπηρεσιών του Δήμου.