Εκδηλώσεις για την εταιρική ευθύνη και τις χρηματοδοτήσεις

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση Δάφνη – Καισαριανή οργανώνει ενημερωτική Ημερίδα, με θέμα «Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 και ώρα 16:30 στο Παλαιό Δημαρχείο Υμηττού (Πλ. Αγίας Λαύρας), στη Δάφνη.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος και θα καλύπτει μία σειρά παρουσιάσεις για τις δυνατότητες ενίσχυσης των ΜμΕ επιχειρήσεων προκειμένου να προχωρήσουν στην πρόσληψη άνεργων ωφελούμενων καθώς και παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδοτικών ενισχύσεων των τοπικών επιχειρήσεων με αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ και άλλα ζητήματα που αφορούν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων (ενημέρωση για τους ειδικούς κύκλους συμβουλευτικής που θα πραγματοποιηθούν για τους επιχειρηματίες της περιοχής – ευαισθητοποίηση για ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης).

Η Ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Δάφνης-Υμηττού και Καισαριανής» και ειδικότερα της Δράσης 2: «Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων και επιχειρηματιών της περιοχής παρέμβασης».

Επίσης την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 16:00 στο Παλαιό Δημαρχείο Υμηττού (Πλ. Αγίας Λαύρας), στη Δάφνη. η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση Δάφνη – Καισαριανή οργανώνει ενημερωτική Ημερίδα, με θέμα «Η εταιρική κοινωνική ευθύνη μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης»

Η Ημερίδα οργανώνεται επίσης στο πλαίσιο της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Δάφνης-Υμηττού και Καισαριανής» και ειδικότερα της Δράσης 18: «Ειδικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικής προς τους εργοδότες».

Και οι δύο εκδηλώσεις είναι ανοικτές για το ευρύ κοινό

Δηλώσεις Συμμετοχής: κ. Μαριλία Δούβου τηλ.: 2106897401, e-mail: ([email protected])
Πληροφορίες: http://www.topsa-dafnikessariani.gr
«Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση Δάφνη-Καισαριανή» Αχιλλέως Κύρου 4, Αθήνα, Τ.Κ. 11525, Τηλέφωνο:  210-6744150, Fax: 215-65306442, E-mail: [email protected]