25 εκ ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων

Με υπογραφή του Γεν. Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών εκταμιεύθηκε η τρίτη κατανομή του 2015 ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.  

Βρείτε εδώ αναλυτικά την κατανομή κατά δήμο
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%9D%CE%A5465%CE%A6%CE%98%CE%95-6%CE%A64?inline=true