Δημοσιεύτηκαν υποδείγματα για τις δημόσιες Συμβάσεις

 

Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών δημοσίευσε στο site της η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
Ξεμπλοκάρει έτσι ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την προκήρυξη μελετών και έργων και κυρίως με έργα του ΕΣΠΑ που απαιτούσαν την προσαρμογή στην νέα νομοθεσία του νόμου Ν.4412/2016

Τα υποδείγματα μπορείτε να βρείτε εδώ
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/17-c-protypa/229-ypodeigmata-diakhry3ewn-anoikths-diadikasias-gia-thn-ana8esh-dhmosiwn-symvasewn-ergwn-kai-meletwn