Εκδήλωση για την τοπική δημοκρατία στον χωρικό σχεδιασμό

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) διοργανώνει εκδήλωση του ετήσιου εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ –ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,  αφιερωμένης για το 2016  στην Τοπική Δημοκρατία στο Χωρικό Σχεδιασμό.
Η εκδήλωση διοργανώνεται στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΜΠ την Τρίτη 8 Νοεμβρίου στις 16:00.  
Ο σκοπός  της Εσπερίδας είναι, η ανάπτυξη ουσιαστικού  και  δημιουργικού  διαλόγου για την εμβάθυνση των  Συμμετοχικών Διαδικασιών στο Χωρικό Σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπ’ όψη, τη Διακήρυξη του Ναυπλίου  «Προάγοντας τη Τοπική Δημοκρατία στο Σχεδιασμό», την  αξιολόγηση  της υπάρχουσας νομοθεσίας και την αποτίμηση  της αποτελεσματικότητάς της, αλλά και της συμμετοχικής   δημοκρατίας που αυτή εισάγει, μέσα από τις εμπειρίες όλων όσων εμπλέκονται κατά την εκπόνηση και έγκριση  των πολεοδομικών χωροταξικών και περιβαλλοντικών  μελετών.

Πλαίσιο διαλόγου  

•    Κατευθυντήριες αρχές της Διακήρυξης του Ναυπλίου-Σχολιασμός
•    Αναφορά και αξιολόγηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για την συμμετοχή του κοινού στον χωρικό σχεδιασμό,
•    Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των Συμμετοχικών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα του χωρικού σχεδιασμού και εντοπισμός των προβλημάτων τα προηγούμενα χρόνια άλλα  και στις πρόσφατες συνθήκες της  πολύπλευρης κρίσης
•    Αποτίμηση  των θεσμών της Συμμετοχικής Δημοκρατίας που αυτή εισάγει
•    Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ουσιαστικού συμμετοχικού διαλόγου, διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών, ενημέρωση ευαισθητοποίηση  των πολιτών
•    Εκτιμήσεις και προτάσεις για την εμβάθυνση των Συμμετοχικών διαδικασιών είτε  θεσμικά είτε  και με νέους τρόπους οργάνωσης τους