Χώρος στην ιδιοκτησία του Δήμου με χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Αγ. Δημητρίου όλοι οι χώροι που είναι χαρακτηρισμένοι από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ως κοινόχρηστοι χώροι και δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη οι ιδιοκτήτες τους, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την απόκτηση ενός ακόμη χώρου.  

Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από το Δήμο, με την υπ’ αρ. 110.6/2016 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Πράσινο Ταμείο», διατίθεται ποσό ύψους 643.530 € για την απ’ ευθείας αγορά τμήματος του Οικοδομικού Τετραγώνου 1217, που βρίσκεται  στη συμβολή των οδών Μαυρογένους και Ευρώτα και είναι χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστος χώρος.

Ο χώρος, συνολικής έκτασης 1214,55 τ.μ., μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για τη μεταβίβασή του στο Δήμο, θα αξιοποιηθεί δεόντως προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.