Τα νηπιαγωγεία στους δήμους διεκδικεί η ΚΕΔΕ

Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, 1–3 Δεκεμβρίου 2016) προτείνεται η μεταφορά συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Διοίκησης στους Δήμους όπως τα νηπιαγωγεία, οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κ.α.
Ειδικά για τα νηπιαγωγεία, η δυνατότητα μεταφοράς τους συζητείται από τις αρχές του 2000 και έχει συναντήσει την αντίδραση της Δ.Ο.Ε. με επιχειρήματα του τύπου “το νηπιαγωγείο ανήκει στην δημόσια εκπαίδευση / οι δήμοι δεν είναι ικανοί να τα αναλάβουν / αποτελεί το σκαλοπάτι για την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης (!!!) κ.α.”
Η Επιτροπή Παιδείας της ΚΕΔΕ έχει εξειδικεύσει την πρόταση αυτή και έχει επεξεργαστεί σχέδιο μετάβασης που εγγυάται τόσο τον δημόσιο χαρακτήρα του νηπιαγωγείου, όσο και την σταδιακή μεταφορά του χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Στόχο της πρότασης αποτελεί η επέκταση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης σε όλη την χώρα, ως καθολικό δικαίωμα των παιδιών ηλικίας 4 -5 ετών.
Ξεκαθαρίζεται ότι τα δημοτικά νηπιαγωγεία τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και οι αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος και των σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής παραμένουν ως έχουν. Οι προσλήψεις των νηπιαγωγών αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου, η μισθοδοσία τους καταβάλλεται από αυτό, η φοίτηση είναι δωρεάν και οι Δήμοι ελέγχονται κανονικά για την άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας.
Σε πρώτη φάση δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους που έχουν τις κατάλληλες κτιριακές υποδομές, κυρίως παιδικούς σταθμούς και κλειστά σχολεία, να ανοί-ξουν νέα νηπιαγωγεία. Σημειωτέον ότι η δυνατότητα αυτή δόθηκε σε όλους τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς που έσπευσαν να ανοίξουν νηπιαγωγεία με πληρωμή βέβαια.
Η αξιοποίηση του δυναμικού των δημοτικών παιδικών σταθμών π.χ. εγκατα-στάσεις, μαγειρεία, βοηθητικό προσωπικό θα λύσει πολλά από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία.
Η λειτουργία των νηπιαγωγείων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με το σκεπτικό ότι η δημιουργία νηπιαγωγείων σε κάθε γειτονιά αποτελεί τοπική υπόθεση.

ΤΆΣΟΣ ΣΑΠΟΥΝΆΚΗΣ