Ανάρτηση υποδειγμάτων ανοικτού διαγωνισμού προμηθειών και υπηρεσιών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ:
-Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016).
– Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016).

Σύμφωνα με το ΕΑΑΔΗΣΥ 6356/20.12.2016, που συνοδεύει τα εν λόγω υποδείγματα, τα υποδείγματα αυτά ΔΕΝ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Σε αυτά ενσωματώνονται οδηγίες συμπλήρωσης και παραπομπές (με τη μορφή υποσημειώσεων) στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

Τις αναρτήσεις μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση:

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/17-c-protypa/239-ypodeigmata-diakhry3ewn-anoikths-diadikasias-gia-thn-ana8esh-dhmosiwn-symvasewn-promh8eiwn-kai-genikwn-yphresiwn-poy-dienergoyntai-me-hlektroniko-tropo