Η ΠΟΕ ΟΤΑ ζητά άμεσα να προχωρήσουν Συλλογικές Συμβάσεις

Επιστολή άμεσου χαρακτήρα έστειλε η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στους ΟΤΑ στον Υπ. Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη με την οποία ζητά το Υπ. Ες. να ορίσει εκπροσώπους για να ξεκινήσει η συλλογική διαπραγμάτευση όπως είχε συμφωνηθεί. Συγκεκριμένα η ΠΟΕ ΟΤΑ αναφέρει:

Σε συνέχεια της από 25 Νοεμβρίου 2016 συνάντησή σας με την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας είχατε δεσμευτεί και δημόσια ότι ΑΜΕΣΑ θα υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου και Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
Παρότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα σε καμία ενέργεια δεν έχετε προβεί για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης προκειμένου θεσμικά και όχι επικοινωνιακά να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή τους.
Γι΄ αυτό σας ζητούμε όπως ΑΜΕΣΑ προχωρήσετε στον ορισμό των εκπροσώπων των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών για την υπογραφή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Δημοσίου Δικαίου.